มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ) → หมู่บ้านกระดาษเอจิเซ็นวาชิ (Echizen Washi Village)

出发时间:
02:55 04/22, 2021
cancel
 1. 1
  05:05 - 12:37
  7h 32min JPY 15,710 4 换乘
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  火车站
  timetable 时刻表
  05:05
  07:51
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  08:07
  09:11
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  09:34
  10:47
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  10:56
  11:45
  武生
  火车站
  西口
  11:45
  11:47
  JR武生站前
  JR武生駅前
  公交车站
  12:07
  12:35
  和纸之里(福井县)
  和紙の里(福井県)
  公交车站
  12:35
  12:37
 2. 2
  05:05 - 12:37
  7h 32min JPY 14,400 4 换乘
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  火车站
  timetable 时刻表
  05:05
  07:51
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  08:22
  09:07
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  09:21
  直达列车
  继续坐同一列车
  山科
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  近江盐津
  近江塩津
  火车站
  11:15
  敦贺
  敦賀
  火车站
  timetable 时刻表
  11:25
  11:45
  武生
  火车站
  西口
  11:45
  11:47
  JR武生站前
  JR武生駅前
  公交车站
  12:07
  12:35
  和纸之里(福井县)
  和紙の里(福井県)
  公交车站
  12:35
  12:37
 3. 3
  08:05 - 14:32
  6h 27min JPY 25,650 4 换乘
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  火车站
  08:05
  08:10
  JR松山站前
  JR松山駅
  公交车站
  5番のりば
  08:10
  08:25
  松山机场
  松山空港(バス)
  公交车站
  1・2番のりば
  08:25
  08:28
  松山机场
  松山空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:05
  09:55
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  10:00
  10:06
  大阪(伊丹)机场
  大阪〔伊丹〕空港
  公交车站
  2番のりば
  10:10
  11:00
  京都站八条口
  京都駅八条口
  公交车站
  11:00
  11:12
  京都
  火车站
  八条东口
  timetable 时刻表
  12:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  13:23
  武生
  火车站
  西口
  13:23
  13:25
  JR武生站前
  JR武生駅前
  公交车站
  14:02
  14:30
  和纸之里(福井县)
  和紙の里(福井県)
  公交车站
  14:30
  14:32
 4. 4
  05:46 - 14:32
  8h 46min JPY 11,510 3 换乘
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  火车站
  05:46
  05:50
  JR松山站前
  JR松山駅
  公交车站
  05:50
  10:34
  三宫巴士总站
  三宮バスターミナル
  公交车站
  10:34
  10:41
  三之宫(JR)
  三ノ宮(JR)
  火车站
  东口
  timetable 时刻表
  10:52
  直达列车
  继续坐同一列车
  山科
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  近江盐津
  近江塩津
  火车站
  13:15
  敦贺
  敦賀
  火车站
  timetable 时刻表
  13:27
  13:47
  武生
  火车站
  西口
  13:47
  13:49
  JR武生站前
  JR武生駅前
  公交车站
  14:02
  14:30
  和纸之里(福井县)
  和紙の里(福井県)
  公交车站
  14:30
  14:32
 5. 5
  02:55 - 09:23
  6h 28min JPY 193,320
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  02:55
  09:23
zoom bar parts