มัตสึเอะ → ฮามะโอสึ A-Qus

出发时间:
04:10 11/25, 2020
cancel
 1. 1
  05:07 - 09:37
  4h 30min JPY 11,430 2 换乘
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:07
  07:41
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  07:58
  08:59
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  09:14
  09:24
  大津
  火车站
  北口
  09:24
  09:37
 2. 2
  05:07 - 09:47
  4h 40min JPY 10,770 3 换乘
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:07
  07:41
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  07:58
  08:43
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  08:53
  09:29
  大津
  火车站
  北口
  09:29
  09:31
  大津站(滋贺县)
  大津駅(滋賀県)
  公交车站
  3番のりば
  09:40
  09:42
  滨町(滋贺县)
  浜町(滋賀県)
  公交车站
  09:42
  09:47
 3. 3
  05:07 - 11:11
  6h 4min JPY 6,890 3 换乘
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:07
  05:30
  米子
  火车站
  05:30
  05:35
  米子站前
  米子駅前
  公交车站
  9番のりば
  06:15
  10:40
  京都站
  京都駅〔烏丸口〕
  公交车站
  10:40
  10:51
  京都
  火车站
  西口
  timetable 时刻表
  10:52
  11:01
  大津
  火车站
  北口
  11:01
  11:03
  大津站(滋贺县)
  大津駅(滋賀県)
  公交车站
  11:03
  11:06
  滨町(滋贺县)
  浜町(滋賀県)
  公交车站
  11:06
  11:11
 4. 4
  05:07 - 11:14
  6h 7min JPY 6,680 2 换乘
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:07
  05:30
  米子
  火车站
  05:30
  05:35
  米子站前
  米子駅前
  公交车站
  9番のりば
  06:15
  10:40
  京都站
  京都駅〔烏丸口〕
  公交车站
  10:40
  10:51
  京都
  火车站
  西口
  timetable 时刻表
  10:52
  11:01
  大津
  火车站
  北口
  11:01
  11:14
 5. 5
  04:10 - 08:02
  3h 52min JPY 140,610
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  04:10
  08:02
zoom bar parts