มัตสึเอะ → ร้านอิโตชิมะคุราชิ X โคโคโนะกิ

出发时间:
11:13 09/19, 2020
cancel
 1. 1
  12:01 - 17:27
  5h 26min JPY 16,090 2 换乘
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  火车站
  timetable 时刻表
  12:01
  14:39
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  14:48
  16:30
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  16:38
  直达列车
  继续坐同一列车
  姪滨Store前
  姪浜
  火车站
  17:20
  筑前前原
  火车站
  北口
  17:20
  17:27
 2. 2
  12:01 - 17:40
  5h 39min JPY 16,090 2 换乘
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  火车站
  timetable 时刻表
  12:01
  14:39
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  14:52
  16:42
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  16:52
  直达列车
  继续坐同一列车
  姪滨Store前
  姪浜
  火车站
  17:33
  筑前前原
  火车站
  北口
  17:33
  17:40
 3. 3
  11:56 - 17:54
  5h 58min JPY 12,910 2 换乘
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  火车站
  北口
  11:56
  12:00
  松江站
  松江駅
  公交车站
  9番のりば
  12:00
  15:23
  广岛站新干线口
  広島駅新幹線口
  公交车站
  15:23
  15:35
  广岛
  広島
  火车站
  新干线口
  timetable 时刻表
  15:38
  16:47
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  17:06
  直达列车
  继续坐同一列车
  姪滨Store前
  姪浜
  火车站
  17:47
  筑前前原
  火车站
  北口
  17:47
  17:54
 4. 4
  11:56 - 17:55
  5h 59min JPY 13,220 2 换乘
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  火车站
  北口
  11:56
  12:00
  松江站
  松江駅
  公交车站
  9番のりば
  12:00
  15:23
  广岛站新干线口
  広島駅新幹線口
  公交车站
  15:23
  15:35
  广岛
  広島
  火车站
  新干线口
  timetable 时刻表
  15:38
  16:47
  博多
  火车站
  博多口
  16:47
  16:55
  博多巴士总站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公交车站
  16:58
  17:53
  前原(福冈县)
  前原(福岡県)
  公交车站
  17:53
  17:55
 5. 5
  11:13 - 16:53
  5h 40min JPY 157,250
  cancel cancel
  มัตสึเอะ
  11:13
  16:53
zoom bar parts