โอดาวาระ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

出发时间:
02:20 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  04:57 - 08:50
  3h 53min JPY 7,550 IC JPY 7,549 2 换乘
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  04:57
  06:19
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  06:36
  07:53
  上毛高原
  火车站
  东口
  07:53
  07:55
  上毛高原站
  上毛高原駅
  公交车站
  1番のりば
  08:04
  08:20
  芦间(群马县)
  芦間(群馬県)
  公交车站
  08:20
  08:50
 2. 2
  04:45 - 08:50
  4h 5min JPY 6,810 IC JPY 6,800 3 换乘
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  04:45
  直达列车
  继续坐同一列车
  新松田
  火车站
  06:10
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  06:20
  06:49
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:02
  07:53
  上毛高原
  火车站
  东口
  07:53
  07:55
  上毛高原站
  上毛高原駅
  公交车站
  1番のりば
  08:04
  08:20
  芦间(群马县)
  芦間(群馬県)
  公交车站
  08:20
  08:50
 3. 3
  04:57 - 10:11
  5h 14min JPY 4,170 IC JPY 4,170 2 换乘
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  04:57
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  高崎
  火车站
  08:28
  新前桥
  新前橋
  火车站
  timetable 时刻表
  08:36
  09:30
  水上
  火车站
  09:30
  09:32
  水上站
  水上駅
  公交车站
  09:40
  09:41
  芦间(群马县)
  芦間(群馬県)
  公交车站
  09:41
  10:11
 4. 4
  04:30 - 10:11
  5h 41min JPY 4,170 IC JPY 4,170 2 换乘
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  04:30
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  07:49
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  08:23
  09:30
  水上
  火车站
  09:30
  09:32
  水上站
  水上駅
  公交车站
  09:40
  09:41
  芦间(群马县)
  芦間(群馬県)
  公交车站
  09:41
  10:11
 5. 5
  02:20 - 05:04
  2h 44min JPY 105,710
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  02:20
  05:04
zoom bar parts