โอดาวาระ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出发时间:
11:17 12/03, 2020
cancel
 1. 1
  12:39 - 16:16
  3h 37min JPY 15,500 2 换乘
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  12:39
  13:12
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  13:24
  15:57
  富山
  火车站
  正面口
  15:57
  16:05
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  8のりば
  16:05
  16:08
  总曲轮
  総曲輪
  公交车站
  2のりば
  16:08
  16:16
 2. 2
  11:27 - 16:18
  4h 51min JPY 13,530 3 换乘
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:27
  12:11
  户冢
  戸塚
  火车站
  timetable 时刻表
  12:20
  直达列车
  继续坐同一列车
  大崎
  火车站
  13:40
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  13:50
  15:57
  富山
  火车站
  正面口
  15:57
  16:05
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  3のりば
  16:10
  16:14
  丸の内(富山県)(バス)
  公交车站
  16:14
  16:18
 3. 3
  11:50 - 16:21
  4h 31min JPY 13,740 IC JPY 13,710 2 换乘
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:50
  13:07
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  13:24
  15:57
  富山
  火车站
  正面口
  15:57
  16:07
  富山站
  富山駅
  火车站
  timetable 时刻表
  16:09
  16:15
  诹访川原
  諏訪川原
  火车站
  16:15
  16:21
 4. 4
  11:27 - 16:21
  4h 54min JPY 13,740 IC JPY 13,710 2 换乘
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:27
  12:47
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  13:24
  15:57
  富山
  火车站
  正面口
  15:57
  16:07
  富山站
  富山駅
  火车站
  timetable 时刻表
  16:09
  16:15
  诹访川原
  諏訪川原
  火车站
  16:15
  16:21
 5. 5
  11:17 - 16:52
  5h 35min JPY 141,420
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  11:17
  16:52
zoom bar parts