โอดาวาระ → พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

出发时间:
08:24 09/18, 2021
cancel
 1. 1
  08:29 - 09:28
  59min JPY 3,450 IC JPY 3,448 1 换乘
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:29
  09:03
  东京
  東京
  火车站
  09:03
  09:16
  大手町
  大手町(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:18
  09:19
  竹桥
  竹橋
  火车站
  1b口
  09:19
  09:28
 2. 2
  08:37 - 10:24
  1h 47min JPY 1,690 IC JPY 1,686 1 换乘
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:37
  09:58
  东京
  東京
  火车站
  09:58
  10:09
  大手町
  大手町(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:13
  10:15
  竹桥
  竹橋
  火车站
  1b口
  10:15
  10:24
 3. 3
  08:37 - 10:35
  1h 58min JPY 1,040 IC JPY 1,037 2 换乘
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:37
  10:03
  代代木上原
  代々木上原
  火车站
  timetable 时刻表
  10:04
  10:10
  表参道
  火车站
  timetable 时刻表
  10:14
  10:23
  九段下
  火车站
  4号口
  10:23
  10:35
 4. 4
  08:37 - 10:43
  2h 6min JPY 1,120 IC JPY 1,111 1 换乘
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:37
  10:09
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  10:23
  10:31
  九段下
  火车站
  4号口
  10:31
  10:43
 5. 5
  08:24 - 09:34
  1h 10min JPY 34,560
  cancel cancel
  โอดาวาระ
  08:24
  09:34
zoom bar parts