โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ) → หอชมวิวฮามะนาสุ

出发时间:
06:07 09/25, 2021
cancel
 1. 1
  07:41 - 15:45
  8h 4min JPY 66,140 5 换乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:41
  07:56
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  08:08
  08:13
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:55
  10:00
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  11:00
  12:30
  秋田机场
  秋田空港
  机场
  12:35
  12:38
  秋田空港(バス)
  公交车站
  12:45
  13:25
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公交车站
  13:25
  13:33
  秋田
  火车站
  西口
  timetable 时刻表
  13:57
  15:03
  能代
  火车站
  15:03
  15:45
 2. 2
  06:57 - 15:45
  8h 48min JPY 65,820 5 换乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:57
  08:03
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  08:16
  08:21
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:55
  10:00
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  11:00
  12:30
  秋田机场
  秋田空港
  机场
  12:35
  12:38
  秋田空港(バス)
  公交车站
  12:45
  13:25
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公交车站
  13:25
  13:33
  秋田
  火车站
  西口
  timetable 时刻表
  13:57
  15:03
  能代
  火车站
  15:03
  15:45
 3. 3
  06:57 - 15:48
  8h 51min JPY 65,980 6 换乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:57
  08:03
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  08:16
  08:21
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:55
  10:00
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  11:00
  12:30
  秋田机场
  秋田空港
  机场
  12:35
  12:38
  秋田空港(バス)
  公交车站
  12:45
  13:25
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公交车站
  13:25
  13:33
  秋田
  火车站
  西口
  timetable 时刻表
  13:57
  15:03
  能代
  火车站
  15:03
  15:06
  能代站前
  能代駅前
  公交车站
  15:14
  15:17
  柳町新道
  公交车站
  15:17
  15:48
 4. 4
  06:57 - 16:06
  9h 9min JPY 65,970 6 换乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:57
  08:03
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  08:16
  08:21
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:55
  10:00
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  11:00
  12:30
  秋田机场
  秋田空港
  机场
  12:35
  12:38
  秋田空港(バス)
  公交车站
  12:45
  13:25
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公交车站
  13:25
  13:33
  秋田
  火车站
  西口
  timetable 时刻表
  13:57
  15:03
  能代
  火车站
  15:03
  15:06
  能代站前
  能代駅前
  公交车站
  15:17
  15:42
  風の松原前
  公交车站
  15:42
  16:06
 5. 5
  06:07 - 23:45
  17h 38min JPY 393,000
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  06:07
  23:45
zoom bar parts