โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ) → พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องเขินคิชู (อุรุวาชิคัง)

出发时间:
02:53 07/29, 2021
cancel
 1. 1
  06:32 - 10:37
  4h 5min JPY 15,460 1 换乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:32
  08:43
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  09:03
  10:15
  海南
  火车站
  西出口
  10:15
  10:37
 2. 2
  06:32 - 10:39
  4h 7min JPY 15,630 2 换乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:32
  08:43
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  09:03
  10:15
  海南
  火车站
  西出口
  10:15
  10:18
  海南站前
  海南駅前
  公交车站
  2番のりば
  10:30
  10:34
  黑江(巴士)
  黒江(バス)
  公交车站
  10:34
  10:39
 3. 3
  06:32 - 11:16
  4h 44min JPY 15,320 3 换乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:32
  08:43
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  09:01
  09:24
  天王寺
  火车站
  timetable 时刻表
  09:29
  10:44
  和歌山
  火车站
  timetable 时刻表
  10:50
  11:00
  黑江
  黒江
  火车站
  11:00
  11:16
 4. 4
  07:55 - 11:39
  3h 44min JPY 15,630 2 换乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:55
  10:07
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  10:15
  11:27
  海南
  火车站
  西出口
  11:27
  11:30
  海南站前
  海南駅前
  公交车站
  2番のりば
  11:30
  11:34
  黑江(巴士)
  黒江(バス)
  公交车站
  11:34
  11:39
 5. 5
  02:53 - 10:22
  7h 29min JPY 210,510
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  02:53
  10:22
zoom bar parts