โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ) → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出发时间:
06:02 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  06:30 - 07:53
  1h 23min JPY 1,170 3 换乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:30
  06:49
  折尾
  火车站
  timetable 时刻表
  06:57
  07:17
  直方
  火车站
  timetable 时刻表
  07:18
  07:34
  新饭冢
  新飯塚
  火车站
  西口
  07:34
  07:38
  新饭冢站
  新飯塚駅
  公交车站
  07:38
  07:49
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  07:49
  07:53
 2. 2
  06:17 - 07:53
  1h 36min JPY 1,170 3 换乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:17
  06:42
  折尾
  火车站
  timetable 时刻表
  06:57
  07:17
  直方
  火车站
  timetable 时刻表
  07:18
  07:34
  新饭冢
  新飯塚
  火车站
  西口
  07:34
  07:38
  新饭冢站
  新飯塚駅
  公交车站
  07:38
  07:49
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  07:49
  07:53
 3. 3
  06:08 - 07:53
  1h 45min JPY 1,170 4 换乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:08
  06:09
  西小仓
  西小倉
  火车站
  timetable 时刻表
  06:19
  06:42
  折尾
  火车站
  timetable 时刻表
  06:57
  07:17
  直方
  火车站
  timetable 时刻表
  07:18
  07:34
  新饭冢
  新飯塚
  火车站
  西口
  07:34
  07:38
  新饭冢站
  新飯塚駅
  公交车站
  07:38
  07:49
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  07:49
  07:53
 4. 4
  06:30 - 08:34
  2h 4min JPY 1,170 2 换乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:30
  06:49
  折尾
  火车站
  timetable 时刻表
  07:13
  07:55
  新饭冢
  新飯塚
  火车站
  西口
  07:55
  07:59
  新饭冢站
  新飯塚駅
  公交车站
  08:19
  08:30
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  08:30
  08:34
 5. 5
  06:02 - 07:03
  1h 1min JPY 12,080
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  06:02
  07:03
zoom bar parts