อิซูโมะชิ → นาโอะเอ็ตสึ

出发时间:
09:43 11/26, 2020
cancel
 1. 1
  10:52 - 16:51
  5h 59min JPY 42,570 IC JPY 42,562 5 换乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  火车站
  北口
  10:52
  10:55
  出云市站
  出雲市駅
  公交车站
  3番のりば
  10:55
  11:25
  出雲空港(バス)
  公交车站
  11:25
  11:28
  出云机场
  出雲空港
  机场
  timetable 时刻表
  12:10
  13:25
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  13:30
  13:40
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  13:42
  13:56
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  14:00
  14:12
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  14:24
  16:16
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  16:35
  16:51
  直江津
  火车站
  16:51
  16:51
 2. 2
  10:52 - 16:51
  5h 59min JPY 42,570 IC JPY 42,562 5 换乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  火车站
  北口
  10:52
  10:55
  出云市站
  出雲市駅
  公交车站
  3番のりば
  10:55
  11:25
  出雲空港(バス)
  公交车站
  11:25
  11:28
  出云机场
  出雲空港
  机场
  timetable 时刻表
  12:10
  13:25
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  13:30
  13:40
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  13:42
  13:56
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  14:04
  14:12
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  14:24
  16:16
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  16:35
  16:51
  直江津
  火车站
  16:51
  16:51
 3. 3
  10:52 - 16:51
  5h 59min JPY 42,570 IC JPY 42,562 5 换乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  火车站
  北口
  10:52
  10:55
  出云市站
  出雲市駅
  公交车站
  3番のりば
  10:55
  11:25
  出雲空港(バス)
  公交车站
  11:25
  11:28
  出云机场
  出雲空港
  机场
  timetable 时刻表
  12:10
  13:25
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  13:30
  13:40
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  13:42
  13:56
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  14:09
  14:17
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  14:24
  16:16
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  16:35
  16:51
  直江津
  火车站
  16:51
  16:51
 4. 4
  10:51 - 16:51
  6h 0min JPY 42,510 IC JPY 42,502 6 换乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  火车站
  timetable 时刻表
  10:51
  10:56
  直江
  火车站
  10:56
  10:59
  直江站入口
  直江駅入口
  公交车站
  11:02
  11:20
  出雲空港(バス)
  公交车站
  11:20
  11:23
  出云机场
  出雲空港
  机场
  timetable 时刻表
  12:10
  13:25
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  13:30
  13:40
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  13:42
  13:56
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  14:09
  14:17
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  14:24
  16:16
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  16:35
  16:51
  直江津
  火车站
  16:51
  16:51
 5. 5
  09:43 - 18:39
  8h 56min JPY 273,330
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  09:43
  18:39
zoom bar parts