อิซูโมะชิ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

出发时间:
17:45 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  18:07 - 23:53
  5h 46min JPY 39,580 IC JPY 39,572 4 换乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  火车站
  北口
  18:07
  18:10
  出云市站
  出雲市駅
  公交车站
  3番のりば
  18:10
  18:40
  出雲空港(バス)
  公交车站
  18:40
  18:43
  出云机场
  出雲空港
  机场
  timetable 时刻表
  19:30
  20:55
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  21:00
  21:10
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  21:11
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  21:26
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  21:32
  21:42
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  22:08
  23:41
  上田
  火车站
  温泉口
  23:41
  23:53
 2. 2
  18:07 - 23:53
  5h 46min JPY 39,580 IC JPY 39,572 4 换乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  火车站
  北口
  18:07
  18:10
  出云市站
  出雲市駅
  公交车站
  3番のりば
  18:10
  18:40
  出雲空港(バス)
  公交车站
  18:40
  18:43
  出云机场
  出雲空港
  机场
  timetable 时刻表
  19:30
  20:55
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  21:00
  21:10
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  21:11
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  21:26
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  21:32
  21:45
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  22:08
  23:41
  上田
  火车站
  温泉口
  23:41
  23:53
 3. 3
  18:07 - 23:53
  5h 46min JPY 39,780 IC JPY 39,772 4 换乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  火车站
  北口
  18:07
  18:10
  出云市站
  出雲市駅
  公交车站
  3番のりば
  18:10
  18:40
  出雲空港(バス)
  公交车站
  18:40
  18:43
  出云机场
  出雲空港
  机场
  timetable 时刻表
  19:30
  20:55
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  21:00
  21:10
  羽田机场第1航站楼(单轨电车)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  火车站
  timetable 时刻表
  21:16
  21:41
  滨松町
  浜松町
  火车站
  timetable 时刻表
  21:47
  21:54
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  22:08
  23:41
  上田
  火车站
  温泉口
  23:41
  23:53
 4. 4
  17:54 - 23:53
  5h 59min JPY 39,520 IC JPY 39,512 5 换乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  火车站
  timetable 时刻表
  17:54
  17:59
  直江
  火车站
  17:59
  18:02
  直江站入口
  直江駅入口
  公交车站
  18:22
  18:40
  出雲空港(バス)
  公交车站
  18:40
  18:43
  出云机场
  出雲空港
  机场
  timetable 时刻表
  19:30
  20:55
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  21:00
  21:10
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  21:11
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  21:26
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  21:32
  21:42
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  22:08
  23:41
  上田
  火车站
  温泉口
  23:41
  23:53
 5. 5
  17:45 - 02:31
  8h 46min JPY 258,180
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  17:45
  02:31
zoom bar parts