อิซูโมะชิ → ซึทาญ่า

出发时间:
22:48 01/20, 2022
cancel
 1. 1
  04:42 - 12:30
  7h 48min JPY 17,940 2 换乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  火车站
  timetable 时刻表
  04:42
  07:41
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  07:58
  09:34
  名古屋
  火车站
  太閤通口
  09:34
  09:42
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公交车站
  09:45
  12:20
  高山浓飞巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公交车站
  12:20
  12:30
 2. 2
  04:42 - 12:42
  8h 0min JPY 17,870 3 换乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  火车站
  timetable 时刻表
  04:42
  07:41
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  07:58
  09:34
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  09:45
  10:14
  岐阜
  火车站
  長良口
  10:14
  10:19
  名铁岐阜巴士总站
  名鉄岐阜バスターミナル
  公交车站
  Aのりば
  10:30
  12:32
  高山浓飞巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公交车站
  12:32
  12:42
 3. 3
  04:42 - 12:44
  8h 2min JPY 18,040 3 换乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  火车站
  timetable 时刻表
  04:42
  07:41
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  07:58
  09:34
  名古屋
  火车站
  太閤通口
  09:34
  09:42
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公交车站
  09:45
  12:20
  高山浓飞巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公交车站
  12:20
  12:24
  高山浓飞巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公交车站
  5番のりば
  12:40
  12:43
  古町并口
  古い町並口
  公交车站
  12:43
  12:44
 4. 4
  04:42 - 12:44
  8h 2min JPY 17,970 4 换乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  火车站
  timetable 时刻表
  04:42
  07:41
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  08:07
  09:47
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  10:00
  10:19
  岐阜
  火车站
  長良口
  10:19
  10:24
  名铁岐阜巴士总站
  名鉄岐阜バスターミナル
  公交车站
  Aのりば
  10:30
  12:32
  高山浓飞巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公交车站
  12:40
  12:43
  古町并口
  古い町並口
  公交车站
  12:43
  12:44
 5. 5
  22:48 - 06:05
  7h 17min JPY 263,170
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  22:48
  06:05
zoom bar parts