อิซูโมะชิ → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

出发时间:
07:23 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  08:31 - 13:33
  5h 2min JPY 7,310 3 换乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  火车站
  timetable 时刻表
  08:31
  09:20
  米子
  火车站
  09:20
  09:25
  米子站前
  米子駅前
  公交车站
  09:45
  13:01
  宝冢立交
  宝塚インター
  公交车站
  13:01
  13:04
  宝冢市立病院前
  宝塚市立病院前
  公交车站
  13:06
  13:09
  宝冢警察署前
  宝塚警察署前
  公交车站
  13:18
  13:30
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公交车站
  13:30
  13:33
 2. 2
  07:52 - 13:33
  5h 41min JPY 6,110 3 换乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  火车站
  timetable 时刻表
  07:52
  09:11
  米子
  火车站
  09:11
  09:16
  米子站前
  米子駅前
  公交车站
  09:45
  13:01
  宝冢立交
  宝塚インター
  公交车站
  13:01
  13:04
  宝冢市立病院前
  宝塚市立病院前
  公交车站
  13:06
  13:09
  宝冢警察署前
  宝塚警察署前
  公交车站
  13:18
  13:30
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公交车站
  13:30
  13:33
 3. 3
  08:31 - 13:48
  5h 17min JPY 5,720 1 换乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  火车站
  北口
  08:31
  08:35
  出云市站
  出雲市駅
  公交车站
  3番のりば
  08:35
  13:29
  宝冢立交
  宝塚インター
  公交车站
  13:29
  13:32
  宝冢市立病院前
  宝塚市立病院前
  公交车站
  13:35
  13:45
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公交车站
  13:45
  13:48
 4. 4
  07:52 - 13:48
  5h 56min JPY 5,890 2 换乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  火车站
  timetable 时刻表
  07:52
  09:11
  米子
  火车站
  09:11
  09:16
  米子站前
  米子駅前
  公交车站
  09:45
  13:01
  宝冢立交
  宝塚インター
  公交车站
  13:01
  13:04
  宝冢市立病院前
  宝塚市立病院前
  公交车站
  13:35
  13:45
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公交车站
  13:45
  13:48
 5. 5
  07:23 - 11:12
  3h 49min JPY 109,350
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  07:23
  11:12
zoom bar parts