อิซูโมะชิ → มารุโชยะอิออนมอลล์โคจิ

出发时间:
16:15 01/25, 2022
cancel
 1. 1
  16:30 - 23:06
  6h 36min JPY 11,480 1 换乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  火车站
  timetable 时刻表
  16:30
  19:39
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  20:05
  22:51
  高知
  火车站
  北口
  22:51
  23:06
 2. 2
  18:27 - 00:21
  5h 54min JPY 11,480 1 换乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  火车站
  timetable 时刻表
  18:27
  21:36
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  21:39
  00:06
  高知
  火车站
  北口
  00:06
  00:21
 3. 3
  16:26 - 00:21
  7h 55min JPY 9,940 1 换乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  火车站
  北口
  16:26
  16:30
  出云市站
  出雲市駅
  公交车站
  3番のりば
  16:30
  20:36
  冈山站前
  岡山駅〔西口〕
  公交车站
  20:36
  20:45
  冈山
  岡山
  火车站
  西口
  timetable 时刻表
  21:39
  00:06
  高知
  火车站
  北口
  00:06
  00:21
 4. 4
  18:51 - 08:33
  13h 42min JPY 8,720 2 换乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  火车站
  timetable 时刻表
  18:51
  22:30
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  22:45
  23:25
  坂出
  火车站
  timetable 时刻表
  06:18
  08:18
  高知
  火车站
  北口
  08:18
  08:33
 5. 5
  16:15 - 20:47
  4h 32min JPY 126,590
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  出雲市
  16:15
  20:47
zoom bar parts