ชิบูย่า → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

出发时间:
19:04 08/01, 2021
cancel
 1. 1
  22:38 - 12:46
  14h 8min JPY 13,400 IC JPY 13,397 5 换乘
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  火车站
  timetable 时刻表
  22:38
  22:45
  新宿
  火车站
  甲州街道改札口
  22:45
  22:50
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  22:50
  07:15
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  07:15
  07:19
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  7番のりば
  07:25
  09:27
  Noto里山机场
  のと里山空港
  公交车站
  09:40
  10:02
  上町(能登町)
  上町(能登町)
  公交车站
  11:10
  11:42
  曾曾木口
  曽々木口
  公交车站
  12:35
  12:46
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  12:46
  12:46
 2. 2
  22:28 - 12:46
  14h 18min JPY 11,620 IC JPY 11,617 7 换乘
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  火车站
  timetable 时刻表
  22:28
  22:33
  新宿
  火车站
  甲州街道改札口
  22:33
  22:38
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  22:40
  05:15
  富山站北口
  富山駅北口
  公交车站
  2番のりば
  05:15
  05:21
  富山
  火车站
  正面口
  timetable 时刻表
  05:31
  直达列车
  继续坐同一列车
  俱利伽罗
  倶利伽羅
  火车站
  06:16
  津幡
  火车站
  timetable 时刻表
  06:43
  07:55
  七尾
  火车站
  timetable 时刻表
  08:24
  直达列车
  继续坐同一列车
  和仓温泉
  和倉温泉
  火车站
  09:06
  穴水
  火车站
  09:06
  09:09
  穴水站前
  穴水駅前
  公交车站
  09:11
  10:34
  能登町役场前
  能登町役場前
  公交车站
  11:00
  11:42
  曾曾木口
  曽々木口
  公交车站
  12:35
  12:46
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  12:46
  12:46
 3. 3
  22:26 - 12:46
  14h 20min JPY 12,010 IC JPY 12,008 5 换乘
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  火车站
  timetable 时刻表
  22:26
  22:49
  有乐町
  有楽町
  火车站
  京桥口
  22:49
  22:57
  东京站锻冶桥停车场
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公交车站
  23:00
  08:15
  和仓温泉站前
  和倉温泉駅前
  公交车站
  08:15
  08:21
  和仓温泉
  和倉温泉
  火车站
  timetable 时刻表
  08:33
  09:06
  穴水
  火车站
  09:06
  09:09
  穴水站前
  穴水駅前
  公交车站
  09:15
  10:02
  上町(能登町)
  上町(能登町)
  公交车站
  11:10
  11:42
  曾曾木口
  曽々木口
  公交车站
  12:35
  12:46
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  12:46
  12:46
 4. 4
  21:48 - 13:01
  15h 13min JPY 13,640 IC JPY 13,637 4 换乘
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  火车站
  timetable 时刻表
  21:48
  21:54
  新宿
  火车站
  甲州街道改札口
  21:54
  21:59
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  22:00
  05:40
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  1番または2番のりば
  05:40
  05:44
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  7番のりば
  07:25
  09:27
  Noto里山机场
  のと里山空港
  公交车站
  09:40
  11:07
  Suzunari馆前
  すずなり館前
  公交车站
  12:23
  13:01
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  13:01
  13:01
 5. 5
  19:04 - 02:54
  7h 50min JPY 187,700
  cancel cancel
  ชิบูย่า
  渋谷
  19:04
  02:54
zoom bar parts