อากิฮาบาระ → นาโอะเอ็ตสึ

出发时间:
15:26 11/28, 2020
cancel
 1. 1
  15:31 - 18:35
  3h 4min JPY 7,800 3 换乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  火车站
  timetable 时刻表
  15:31
  15:34
  上野
  火车站
  timetable 时刻表
  15:46
  17:00
  越后汤泽
  越後湯沢
  火车站
  timetable 时刻表
  17:08
  直达列车
  继续坐同一列车
  六日町
  火车站
  18:20
  犀泻
  犀潟
  火车站
  timetable 时刻表
  18:26
  18:35
  直江津
  火车站
  18:35
  18:35
 2. 2
  15:27 - 18:35
  3h 8min JPY 8,010 3 换乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  火车站
  timetable 时刻表
  15:27
  15:31
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  15:40
  17:00
  越后汤泽
  越後湯沢
  火车站
  timetable 时刻表
  17:08
  直达列车
  继续坐同一列车
  六日町
  火车站
  18:20
  犀泻
  犀潟
  火车站
  timetable 时刻表
  18:26
  18:35
  直江津
  火车站
  18:35
  18:35
 3. 3
  16:20 - 19:03
  2h 43min JPY 9,040 2 换乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  火车站
  timetable 时刻表
  16:20
  16:24
  上野
  火车站
  timetable 时刻表
  16:38
  18:34
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  18:44
  19:03
  直江津
  火车站
  19:03
  19:03
 4. 4
  16:17 - 19:03
  2h 46min JPY 9,250 2 换乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  火车站
  timetable 时刻表
  16:17
  16:22
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  16:32
  18:34
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  18:44
  19:03
  直江津
  火车站
  19:03
  19:03
 5. 5
  15:26 - 19:23
  3h 57min JPY 120,720
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  15:26
  19:23
zoom bar parts