อากิฮาบาระ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

出发时间:
17:46 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  18:05 - 21:18
  3h 13min JPY 5,380 2 换乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  火车站
  timetable 时刻表
  18:05
  18:09
  上野
  火车站
  timetable 时刻表
  18:22
  19:16
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  19:33
  20:39
  水上
  火车站
  20:39
  21:18
 2. 2
  18:17 - 22:11
  3h 54min JPY 3,080 IC JPY 3,080 2 换乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  火车站
  timetable 时刻表
  18:17
  18:38
  赤羽
  火车站
  timetable 时刻表
  18:41
  直达列车
  继续坐同一列车
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  20:18
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  20:28
  21:32
  水上
  火车站
  21:32
  22:11
 3. 3
  18:11 - 22:11
  4h 0min JPY 3,080 IC JPY 3,080 2 换乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  火车站
  timetable 时刻表
  18:11
  18:15
  上野
  火车站
  timetable 时刻表
  18:22
  20:11
  新前桥
  新前橋
  火车站
  timetable 时刻表
  20:39
  21:32
  水上
  火车站
  21:32
  22:11
 4. 4
  18:09 - 22:11
  4h 2min JPY 3,080 IC JPY 3,080 2 换乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  火车站
  timetable 时刻表
  18:09
  18:55
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:58
  20:18
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  20:28
  21:32
  水上
  火车站
  21:32
  22:11
 5. 5
  17:46 - 20:08
  2h 22min JPY 67,800
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  17:46
  20:08
zoom bar parts