อากิฮาบาระ → ฮามะโอสึ A-Qus

出发时间:
16:18 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  16:24 - 19:23
  2h 59min JPY 13,520 2 换乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  火车站
  timetable 时刻表
  16:24
  16:28
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  16:39
  18:51
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  19:01
  19:10
  大津
  火车站
  北口
  19:10
  19:23
 2. 2
  16:24 - 19:23
  2h 59min JPY 13,520 2 换乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  火车站
  timetable 时刻表
  16:24
  16:28
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  16:39
  18:51
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  19:01
  19:10
  大津
  火车站
  北口
  19:10
  19:23
 3. 3
  16:18 - 21:42
  5h 24min JPY 166,540
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  16:18
  21:42
zoom bar parts