อากิฮาบาระ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出发时间:
02:27 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  05:03 - 10:12
  5h 9min JPY 27,220 IC JPY 27,210 4 换乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  火车站
  timetable 时刻表
  05:03
  05:20
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  05:26
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  05:41
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  05:41
  05:43
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  06:20
  08:25
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  08:30
  08:36
  福冈机场第一‧第二航站楼
  福岡空港国内線ターミナル南
  公交车站
  09:10
  09:40
  筱栗北
  篠栗北
  公交车站
  09:45
  10:08
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:08
  10:12
 2. 2
  05:03 - 10:12
  5h 9min JPY 27,280 IC JPY 27,270 4 换乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  火车站
  timetable 时刻表
  05:03
  05:20
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  05:26
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  05:41
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  05:41
  05:43
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  06:20
  08:25
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:00
  09:08
  中洲川端
  火车站
  3号口
  09:08
  09:15
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  09:22
  10:08
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:08
  10:12
 3. 3
  04:45 - 10:12
  5h 27min JPY 27,410 IC JPY 27,399 4 换乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  火车站
  timetable 时刻表
  04:45
  04:55
  滨松町
  浜松町
  火车站
  timetable 时刻表
  05:11
  05:33
  羽田机场第1航站楼(单轨电车)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  火车站
  05:33
  05:35
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  06:20
  08:25
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  08:30
  08:45
  福冈机场第三
  福岡空港国内線ターミナル北
  公交车站
  09:12
  09:40
  筱栗北
  篠栗北
  公交车站
  09:45
  10:08
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:08
  10:12
 4. 4
  05:53 - 10:27
  4h 34min JPY 42,770 IC JPY 42,760 4 换乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  火车站
  timetable 时刻表
  05:53
  06:11
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  06:17
  直达列车
  继续坐同一列车
  羽田机场第3航站楼(京急)
  羽田空港第3ターミナル(京急)
  火车站
  06:33
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  06:33
  06:35
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  07:05
  09:00
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:21
  09:29
  中洲川端
  火车站
  3号口
  09:29
  09:36
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  09:37
  10:23
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:23
  10:27
 5. 5
  02:27 - 14:58
  12h 31min JPY 463,620
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  秋葉原
  02:27
  14:58
zoom bar parts