อากิตะ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

出发时间:
11:11 12/03, 2020
cancel
 1. 1
  12:13 - 17:37
  5h 24min JPY 14,200 2 换乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  12:13
  15:38
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  15:50
  16:31
  轻井泽
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  16:40
  17:25
  上田
  火车站
  温泉口
  17:25
  17:37
 2. 2
  12:13 - 17:41
  5h 28min JPY 13,640 1 换乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  12:13
  15:38
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  16:18
  17:29
  上田
  火车站
  温泉口
  17:29
  17:41
 3. 3
  13:06 - 18:09
  5h 3min JPY 13,640 1 换乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:06
  16:38
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  16:58
  17:57
  上田
  火车站
  温泉口
  17:57
  18:09
 4. 4
  13:00 - 19:18
  6h 18min JPY 15,850 2 换乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:00
  16:36
  新潟
  火车站
  timetable 时刻表
  16:56
  18:02
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  18:27
  19:06
  上田
  火车站
  温泉口
  19:06
  19:18
 5. 5
  11:11 - 18:32
  7h 21min JPY 212,860
  cancel cancel
  อากิตะ
  11:11
  18:32
zoom bar parts