อากิตะ → สปอร์ตดีโพโคฟุ

出发时间:
20:21 01/19, 2022
cancel
 1. 1
  21:54 - 09:18
  11h 24min JPY 14,130 IC JPY 14,130 3 换乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  火车站
  东口
  21:54
  22:00
  秋田站东口
  秋田駅東口
  公交车站
  4番のりば
  22:00
  06:27
  东京站
  東京駅〔日本橋口〕
  公交车站
  06:27
  06:38
  东京
  東京
  火车站
  日本桥口
  timetable 时刻表
  06:38
  06:52
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  07:00
  08:27
  甲府
  火车站
  南口
  08:27
  08:32
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  08:50
  09:03
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  09:03
  09:18
 2. 2
  21:54 - 09:29
  11h 35min JPY 12,450 IC JPY 12,448 3 换乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  火车站
  东口
  21:54
  22:00
  秋田站东口
  秋田駅東口
  公交车站
  4番のりば
  22:00
  06:27
  东京站
  東京駅〔日本橋口〕
  公交车站
  06:27
  06:38
  东京
  東京
  火车站
  日本桥口
  timetable 时刻表
  06:38
  06:52
  新宿
  火车站
  甲州街道改札口
  06:52
  06:57
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  07:05
  08:55
  石和
  公交车站
  08:55
  08:57
  石和温泉站入口
  石和温泉駅入口
  公交车站
  09:02
  09:14
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  09:14
  09:29
 3. 3
  21:00 - 09:29
  12h 29min JPY 16,690 3 换乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  21:00
  22:11
  横手
  火车站
  西口
  22:11
  22:14
  横手站西口
  横手駅西口
  公交车站
  22:20
  06:30
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  07:05
  08:55
  石和
  公交车站
  08:55
  08:57
  石和温泉站入口
  石和温泉駅入口
  公交车站
  09:02
  09:14
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  09:14
  09:29
 4. 4
  21:54 - 09:35
  11h 41min JPY 14,100 IC JPY 14,100 3 换乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  火车站
  东口
  21:54
  22:00
  秋田站东口
  秋田駅東口
  公交车站
  4番のりば
  22:00
  06:27
  东京站
  東京駅〔日本橋口〕
  公交车站
  06:27
  06:38
  东京
  東京
  火车站
  日本桥口
  timetable 时刻表
  06:38
  06:52
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  07:00
  08:27
  甲府
  火车站
  南口
  08:27
  08:32
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  09:10
  09:30
  上阿原车库
  上阿原車庫
  公交车站
  09:30
  09:35
 5. 5
  20:21 - 04:27
  8h 6min JPY 287,000
  cancel cancel
  อากิตะ
  20:21
  04:27
zoom bar parts