อากิตะ → ร้านราเมนอามากาซากิ ชิโอะเก็นซุย

出发时间:
03:24 09/24, 2021
cancel
 1. 1
  07:56 - 12:08
  4h 12min JPY 38,430 4 换乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  火车站
  西口
  07:56
  08:00
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公交车站
  1番のりば
  08:00
  08:40
  秋田空港(バス)
  公交车站
  08:40
  08:43
  秋田机场
  秋田空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:40
  11:05
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  11:23
  11:25
  萤池
  蛍池
  火车站
  timetable 时刻表
  11:30
  11:40
  十三
  火车站
  timetable 时刻表
  11:46
  11:56
  武库之荘
  武庫之荘
  火车站
  北口
  11:56
  12:08
 2. 2
  07:56 - 12:17
  4h 21min JPY 38,640 5 换乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  火车站
  西口
  07:56
  08:00
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公交车站
  1番のりば
  08:00
  08:40
  秋田空港(バス)
  公交车站
  08:40
  08:43
  秋田机场
  秋田空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:40
  11:05
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  11:23
  11:25
  萤池
  蛍池
  火车站
  timetable 时刻表
  11:33
  11:48
  十三
  火车站
  timetable 时刻表
  11:56
  12:06
  武库之荘
  武庫之荘
  火车站
  北口
  12:06
  12:10
  阪急武库之荘(北)
  阪急武庫之荘〔北〕
  公交车站
  3のりば
  12:11
  12:14
  武库庄
  武庫庄
  公交车站
  12:14
  12:17
 3. 3
  07:56 - 12:17
  4h 21min JPY 38,560 5 换乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  火车站
  西口
  07:56
  08:00
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公交车站
  1番のりば
  08:00
  08:40
  秋田空港(バス)
  公交车站
  08:40
  08:43
  秋田机场
  秋田空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:40
  11:05
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  11:10
  11:15
  大阪国际机场(中央街区)
  大阪国際空港〔中央ブロック〕
  公交车站
  7番乗り場
  11:33
  11:48
  阪急伊丹
  公交车站
  9番乗り場
  11:48
  11:54
  伊丹(阪急线)
  伊丹(阪急線)
  火车站
  北出口
  timetable 时刻表
  11:55
  12:01
  冢口(阪急线)
  塚口(阪急線)
  火车站
  timetable 时刻表
  12:04
  12:06
  武库之荘
  武庫之荘
  火车站
  北口
  12:06
  12:10
  阪急武库之荘(北)
  阪急武庫之荘〔北〕
  公交车站
  3のりば
  12:11
  12:14
  武库庄
  武庫庄
  公交车站
  12:14
  12:17
 4. 4
  07:56 - 12:43
  4h 47min JPY 38,370 3 换乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  火车站
  西口
  07:56
  08:00
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公交车站
  1番のりば
  08:00
  08:40
  秋田空港(バス)
  公交车站
  08:40
  08:43
  秋田机场
  秋田空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:40
  11:05
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  11:10
  11:15
  大阪国际机场(中央街区)
  大阪国際空港〔中央ブロック〕
  公交车站
  7番乗り場
  11:33
  11:48
  阪急伊丹
  公交车站
  12:19
  12:33
  近畿中央病院前(伊丹市营)
  近畿中央病院前〔伊丹市営〕
  公交车站
  12:33
  12:43
 5. 5
  03:24 - 14:43
  11h 19min JPY 428,380
  cancel cancel
  อากิตะ
  03:24
  14:43
zoom bar parts