ยามากาตะ → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

出发时间:
05:04 07/27, 2021
cancel
 1. 1
  08:02 - 18:31
  10h 29min JPY 18,840 6 换乘
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:02
  10:23
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:47
  12:51
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  13:27
  14:21
  七尾
  火车站
  timetable 时刻表
  14:36
  直达列车
  继续坐同一列车
  和仓温泉
  和倉温泉
  火车站
  15:22
  穴水
  火车站
  15:22
  15:25
  穴水站前
  穴水駅前
  公交车站
  15:25
  15:31
  此之木(穴水町)
  此の木(穴水町)
  公交车站
  15:51
  16:26
  轮岛站前
  輪島駅前
  公交车站
  16:26
  16:29
  轮岛站前
  輪島駅前
  公交车站
  16:50
  17:23
  曾曾木口
  曽々木口
  公交车站
  17:23
  18:31
 2. 2
  08:02 - 19:31
  11h 29min JPY 18,540 3 换乘
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:02
  10:23
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:47
  12:51
  金泽
  金沢
  火车站
  西口
  12:51
  12:57
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  7番のりば
  14:20
  17:23
  Suzunari馆前
  すずなり館前
  公交车站
  18:53
  19:31
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  19:31
  19:31
 3. 3
  07:11 - 19:31
  12h 20min JPY 24,020 6 换乘
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:11
  07:57
  米泽
  米沢
  火车站
  timetable 时刻表
  08:08
  08:53
  福岛(福岛县)
  福島(福島県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:23
  10:51
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:57
  13:38
  金泽
  金沢
  火车站
  西口
  13:38
  13:44
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  7番のりば
  14:20
  17:23
  Suzunari馆前
  すずなり館前
  公交车站
  17:30
  17:36
  饭田荣町北
  飯田栄町北
  公交车站
  18:59
  19:31
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  19:31
  19:31
 4. 4
  07:08 - 19:31
  12h 23min JPY 19,150 6 换乘
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:08
  09:13
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:45
  11:33
  富山
  火车站
  timetable 时刻表
  11:43
  直达列车
  继续坐同一列车
  俱利伽罗
  倶利伽羅
  火车站
  12:28
  津幡
  火车站
  timetable 时刻表
  12:43
  13:50
  七尾
  火车站
  timetable 时刻表
  14:36
  直达列车
  继续坐同一列车
  和仓温泉
  和倉温泉
  火车站
  15:22
  穴水
  火车站
  15:22
  15:25
  穴水站前
  穴水駅前
  公交车站
  16:17
  17:23
  Suzunari馆前
  すずなり館前
  公交车站
  18:53
  19:31
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  19:31
  19:31
 5. 5
  05:04 - 13:22
  8h 18min JPY 248,280
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  05:04
  13:22
zoom bar parts