ยามากาตะ → โรงพยาบาลทาเกดะอิชิไค

出发时间:
10:21 01/25, 2022
cancel
 1. 1
  12:55 - 20:35
  7h 40min JPY 64,960 3 换乘
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  12:55
  13:35
  山形机场
  山形空港
  机场
  timetable 时刻表
  14:15
  15:40
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  16:45
  17:55
  熊本机场
  熊本空港
  机场
  18:00
  18:03
  阿稣Kumamoto机场国内线候机楼
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公交车站
  3番のりば
  18:28
  20:24
  竹田玉来
  公交车站
  20:24
  20:35
 2. 2
  11:59 - 20:35
  8h 36min JPY 64,540 IC JPY 64,541 4 换乘
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:59
  13:15
  仙台
  火车站
  timetable 时刻表
  13:30
  直达列车
  继续坐同一列车
  名取
  火车站
  13:57
  仙台机场
  仙台空港
  机场
  timetable 时刻表
  14:35
  16:00
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  16:45
  17:55
  熊本机场
  熊本空港
  机场
  18:00
  18:03
  阿稣Kumamoto机场国内线候机楼
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公交车站
  3番のりば
  18:28
  20:24
  竹田玉来
  公交车站
  20:24
  20:35
 3. 3
  10:52 - 20:35
  9h 43min JPY 64,540 IC JPY 64,541 4 换乘
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  10:52
  12:10
  仙台
  火车站
  timetable 时刻表
  12:30
  直达列车
  继续坐同一列车
  名取
  火车站
  12:56
  仙台机场
  仙台空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:20
  14:55
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  16:45
  17:55
  熊本机场
  熊本空港
  机场
  18:00
  18:03
  阿稣Kumamoto机场国内线候机楼
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公交车站
  3番のりば
  18:28
  20:24
  竹田玉来
  公交车站
  20:24
  20:35
 4. 4
  13:39 - 23:18
  9h 39min JPY 57,410 IC JPY 57,411 5 换乘
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  火车站
  13:39
  13:43
  山形站
  山形駅前
  公交车站
  13:43
  14:51
  仙台站西口(旧仙台酒店前)
  仙台駅西口〔旧仙台ホテル前〕
  公交车站
  14:51
  14:59
  仙台
  火车站
  西口
  timetable 时刻表
  15:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  名取
  火车站
  15:37
  仙台机场
  仙台空港
  机场
  timetable 时刻表
  16:05
  18:20
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  18:44
  18:49
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  18:57
  21:02
  大分
  火车站
  timetable 时刻表
  21:33
  22:53
  丰后竹田
  豊後竹田
  火车站
  22:53
  23:18
 5. 5
  10:21 - 03:53
  17h 32min JPY 622,590
  cancel cancel
  ยามากาตะ
  10:21
  03:53
zoom bar parts