ซัปโปโร → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

出发时间:
19:38 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  20:05 - 08:50
  12h 45min JPY 45,070 IC JPY 45,061 5 换乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  火车站
  timetable 时刻表
  20:05
  20:44
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  21:15
  23:00
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  23:05
  23:15
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  23:17
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  23:39
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  23:45
  23:58
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  06:36
  07:53
  上毛高原
  火车站
  东口
  07:53
  07:55
  上毛高原站
  上毛高原駅
  公交车站
  1番のりば
  08:04
  08:20
  芦间(群马县)
  芦間(群馬県)
  公交车站
  08:20
  08:50
 2. 2
  19:50 - 08:50
  13h 0min JPY 31,380 IC JPY 31,371 5 换乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  火车站
  timetable 时刻表
  19:50
  直达列车
  继续坐同一列车
  新札幌
  火车站
  20:28
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  21:00
  22:40
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  22:45
  22:55
  羽田机场第1航站楼(单轨电车)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  火车站
  timetable 时刻表
  23:01
  23:27
  滨松町
  浜松町
  火车站
  timetable 时刻表
  23:40
  23:46
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  06:36
  07:53
  上毛高原
  火车站
  东口
  07:53
  07:55
  上毛高原站
  上毛高原駅
  公交车站
  1番のりば
  08:04
  08:20
  芦间(群马县)
  芦間(群馬県)
  公交车站
  08:20
  08:50
 3. 3
  19:50 - 08:56
  13h 6min JPY 34,130 IC JPY 34,122 5 换乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  火车站
  timetable 时刻表
  19:50
  直达列车
  继续坐同一列车
  新札幌
  火车站
  20:28
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  21:00
  22:40
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  22:45
  22:55
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  23:06
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  23:28
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  23:34
  00:38
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  05:39
  06:55
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  07:11
  08:17
  水上
  火车站
  08:17
  08:56
 4. 4
  19:50 - 09:03
  13h 13min JPY 34,230 IC JPY 34,222 6 换乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  火车站
  timetable 时刻表
  19:50
  直达列车
  继续坐同一列车
  新札幌
  火车站
  20:28
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  21:00
  22:40
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  22:45
  22:55
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  23:40
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  00:04
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  00:10
  01:17
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  05:39
  06:55
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  07:11
  08:17
  水上
  火车站
  08:17
  08:19
  水上站
  水上駅
  公交车站
  08:29
  08:30
  水上支所前
  公交车站
  08:30
  09:03
 5. 5
  19:38 - 12:47
  17h 9min JPY 359,470
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  19:38
  12:47
zoom bar parts