ซัปโปโร → GATEAU FESTA HARADA สาขารารัน ฟุจิโอกะ

出发时间:
10:53 05/18, 2021
cancel
 1. 1
  11:47 - 16:59
  5h 12min JPY 43,740 IC JPY 43,732 6 换乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  火车站
  timetable 时刻表
  11:47
  直达列车
  继续坐同一列车
  新札幌
  火车站
  12:25
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:05
  14:40
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  14:45
  14:55
  羽田机场第1航站楼(单轨电车)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  火车站
  timetable 时刻表
  15:00
  15:18
  滨松町
  浜松町
  火车站
  timetable 时刻表
  15:22
  15:26
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  15:40
  16:29
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  16:36
  16:45
  北藤冈
  北藤岡
  火车站
  16:45
  16:48
  北藤冈站前
  北藤岡駅前
  公交车站
  16:51
  16:58
  RaRan藤冈
  ららん藤岡
  公交车站
  16:58
  16:59
 2. 2
  11:11 - 17:38
  6h 27min JPY 33,030 IC JPY 33,022 5 换乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  火车站
  timetable 时刻表
  11:11
  直达列车
  继续坐同一列车
  新札幌
  火车站
  11:49
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  12:20
  14:00
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  14:05
  14:15
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  14:22
  14:36
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  14:50
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  16:19
  龙原
  籠原
  火车站
  timetable 时刻表
  16:31
  16:58
  仓贺野
  倉賀野
  火车站
  timetable 时刻表
  17:12
  17:16
  北藤冈
  北藤岡
  火车站
  17:16
  17:38
 3. 3
  11:11 - 17:53
  6h 42min JPY 33,130 IC JPY 33,122 6 换乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  火车站
  timetable 时刻表
  11:11
  直达列车
  继续坐同一列车
  新札幌
  火车站
  11:49
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  12:20
  14:00
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  14:05
  14:15
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  14:22
  14:36
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  14:41
  15:38
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  15:51
  16:58
  仓贺野
  倉賀野
  火车站
  timetable 时刻表
  17:12
  17:21
  群马藤冈
  群馬藤岡
  火车站
  17:21
  17:24
  群马藤冈站
  群馬藤岡駅
  公交车站
  17:35
  17:52
  RaRan藤冈
  ららん藤岡
  公交车站
  17:52
  17:53
 4. 4
  11:11 - 17:53
  6h 42min JPY 33,130 IC JPY 33,122 6 换乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  火车站
  timetable 时刻表
  11:11
  直达列车
  继续坐同一列车
  新札幌
  火车站
  11:49
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  12:20
  14:00
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  14:05
  14:15
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  14:22
  14:36
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  14:50
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  16:19
  龙原
  籠原
  火车站
  timetable 时刻表
  16:31
  16:58
  仓贺野
  倉賀野
  火车站
  timetable 时刻表
  17:12
  17:21
  群马藤冈
  群馬藤岡
  火车站
  17:21
  17:24
  群马藤冈站
  群馬藤岡駅
  公交车站
  17:35
  17:52
  RaRan藤冈
  ららん藤岡
  公交车站
  17:52
  17:53
 5. 5
  10:53 - 03:30
  16h 37min JPY 342,950
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  10:53
  03:30
zoom bar parts