ซัปโปโร → กระเช้าลอยฟ้ารกโก-อาริมะ

出发时间:
19:57 09/16, 2021
cancel
 1. 1
  07:09 - 12:26
  5h 17min JPY 49,040 8 换乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  火车站
  timetable 时刻表
  07:09
  07:48
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:30
  10:25
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  10:43
  10:45
  萤池
  蛍池
  火车站
  timetable 时刻表
  10:50
  11:00
  十三
  火车站
  timetable 时刻表
  11:03
  11:20
  冈本(兵库县)
  岡本(兵庫県)
  火车站
  timetable 时刻表
  11:23
  11:28
  六甲
  火车站
  出口3
  11:28
  11:33
  阪急六甲
  公交车站
  11:34
  11:50
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公交车站
  11:50
  11:55
  六甲缆车下
  六甲ケーブル下
  火车站
  timetable 时刻表
  12:00
  12:10
  六甲山上
  火车站
  12:10
  12:12
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公交车站
  12:15
  12:26
  六甲有马缆车山顶站
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  公交车站
  12:26
  12:26
 2. 2
  06:56 - 12:26
  5h 30min JPY 49,040 8 换乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  火车站
  timetable 时刻表
  06:56
  直达列车
  继续坐同一列车
  新札幌
  火车站
  07:29
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:30
  10:25
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  10:43
  10:45
  萤池
  蛍池
  火车站
  timetable 时刻表
  10:50
  11:00
  十三
  火车站
  timetable 时刻表
  11:03
  11:16
  夙川
  火车站
  timetable 时刻表
  11:18
  11:28
  六甲
  火车站
  出口3
  11:28
  11:33
  阪急六甲
  公交车站
  11:34
  11:50
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公交车站
  11:50
  11:55
  六甲缆车下
  六甲ケーブル下
  火车站
  timetable 时刻表
  12:00
  12:10
  六甲山上
  火车站
  12:10
  12:12
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公交车站
  12:15
  12:26
  六甲有马缆车山顶站
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  公交车站
  12:26
  12:26
 3. 3
  07:48 - 12:46
  4h 58min JPY 46,220 6 换乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  火车站
  timetable 时刻表
  07:48
  08:28
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:00
  11:00
  神户机场
  神戸空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:15
  11:33
  三宫(神户新交通线)
  三宮(ポートライナー)
  火车站
  11:33
  11:38
  三之宫(JR)
  三ノ宮(JR)
  火车站
  timetable 时刻表
  11:40
  11:43
  六甲道
  火车站
  北出口
  11:43
  11:46
  JR六甲道
  JR六甲道
  公交车站
  11:47
  12:08
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公交车站
  12:08
  12:13
  六甲缆车下
  六甲ケーブル下
  火车站
  timetable 时刻表
  12:20
  12:30
  六甲山上
  火车站
  12:30
  12:32
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公交车站
  12:35
  12:46
  六甲有马缆车山顶站
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  公交车站
  12:46
  12:46
 4. 4
  07:48 - 12:46
  4h 58min JPY 46,220 6 换乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  火车站
  timetable 时刻表
  07:48
  08:28
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:00
  11:00
  神户机场
  神戸空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:15
  11:33
  三宫(神户新交通线)
  三宮(ポートライナー)
  火车站
  11:33
  11:38
  三之宫(JR)
  三ノ宮(JR)
  火车站
  timetable 时刻表
  11:43
  11:49
  六甲道
  火车站
  北出口
  11:49
  11:52
  JR六甲道
  JR六甲道
  公交车站
  11:53
  12:14
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公交车站
  12:14
  12:19
  六甲缆车下
  六甲ケーブル下
  火车站
  timetable 时刻表
  12:20
  12:30
  六甲山上
  火车站
  12:30
  12:32
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公交车站
  12:35
  12:46
  六甲有马缆车山顶站
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  公交车站
  12:46
  12:46
 5. 5
  19:57 - 18:54
  22h 57min JPY 458,960
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  19:57
  18:54
zoom bar parts