ซัปโปโร → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出发时间:
22:30 12/02, 2020
cancel
 1. 1
  06:16 - 12:42
  6h 26min JPY 78,250 4 换乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  火车站
  timetable 时刻表
  06:16
  06:55
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:30
  09:30
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  09:50
  11:10
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:30
  11:39
  中洲川端
  火车站
  3号口
  11:39
  11:46
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  11:52
  12:38
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  12:38
  12:42
 2. 2
  06:02 - 12:42
  6h 40min JPY 78,250 4 换乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  火车站
  timetable 时刻表
  06:02
  直达列车
  继续坐同一列车
  南千岁
  南千歳
  火车站
  06:51
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:30
  09:30
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  09:50
  11:10
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:30
  11:39
  中洲川端
  火车站
  3号口
  11:39
  11:46
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  11:52
  12:38
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  12:38
  12:42
 3. 3
  09:00 - 14:37
  5h 37min JPY 39,350 3 换乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  火车站
  timetable 时刻表
  09:00
  直达列车
  继续坐同一列车
  新札幌
  火车站
  09:38
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  10:15
  13:00
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:21
  13:30
  中洲川端
  火车站
  3号口
  13:30
  13:37
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  13:37
  14:20
  堀池
  公交车站
  14:20
  14:37
 4. 4
  09:00 - 14:42
  5h 42min JPY 39,350 3 换乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  火车站
  timetable 时刻表
  09:00
  直达列车
  继续坐同一列车
  新札幌
  火车站
  09:38
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  10:15
  13:00
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:29
  13:39
  中洲川端
  火车站
  3号口
  13:39
  13:46
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  13:52
  14:38
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  14:38
  14:42
 5. 5
  22:30 - 03:31
  29h 1min JPY 739,950
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  22:30
  03:31
zoom bar parts