ซาเซโบะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出发时间:
01:40 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  04:55 - 12:51
  7h 56min JPY 56,880 IC JPY 56,872 5 换乘
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  火车站
  东口
  04:55
  05:00
  佐世保站前
  佐世保駅前
  公交车站
  05:00
  06:47
  福冈机场第三
  福岡空港国内線ターミナル北
  公交车站
  06:47
  07:02
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:35
  09:10
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  09:15
  09:25
  羽田机场第1航站楼(单轨电车)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:29
  09:46
  滨松町
  浜松町
  火车站
  timetable 时刻表
  09:52
  09:59
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  10:24
  12:32
  富山
  火车站
  正面口
  12:32
  12:40
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  6(石金経由は8)のりば
  12:40
  12:43
  总曲轮
  総曲輪
  公交车站
  3(石金経由は2)のりば
  12:43
  12:51
 2. 2
  06:21 - 14:08
  7h 47min JPY 23,890 5 换乘
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:21
  07:43
  新鸟栖
  新鳥栖
  火车站
  timetable 时刻表
  07:59
  08:11
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  08:15
  10:59
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  11:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  13:20
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  13:28
  13:51
  富山
  火车站
  正面口
  13:51
  13:59
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  3のりば
  14:00
  14:04
  丸の内(富山県)(バス)
  公交车站
  14:04
  14:08
 3. 3
  04:55 - 14:24
  9h 29min JPY 22,270 4 换乘
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  火车站
  东口
  04:55
  05:00
  佐世保站前
  佐世保駅前
  公交车站
  05:00
  07:00
  博多巴士总站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公交车站
  07:00
  07:13
  博多
  火车站
  博多口
  timetable 时刻表
  07:15
  09:59
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  10:40
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  12:56
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  13:02
  直达列车
  继续坐同一列车
  俱利伽罗
  倶利伽羅
  火车站
  14:01
  富山
  火车站
  正面口
  14:01
  14:09
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  6のりば
  14:15
  14:21
  旅笼町(富山县)
  旅篭町(富山県)
  公交车站
  14:21
  14:24
 4. 4
  04:55 - 14:25
  9h 30min JPY 21,340 3 换乘
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  火车站
  东口
  04:55
  05:00
  佐世保站前
  佐世保駅前
  公交车站
  05:00
  07:00
  博多巴士总站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公交车站
  07:00
  07:13
  博多
  火车站
  博多口
  timetable 时刻表
  07:15
  09:43
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  10:16
  12:56
  金泽
  金沢
  火车站
  东口
  12:56
  13:02
  金泽站
  金沢駅前〔東口〕
  公交车站
  2番のりば
  13:20
  14:17
  总曲轮
  総曲輪
  公交车站
  14:17
  14:25
 5. 5
  01:40 - 13:38
  11h 58min JPY 329,820
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  01:40
  13:38
zoom bar parts