ซาเซโบะ → ฮาชิโมโตะยะ

出发时间:
01:00 12/02, 2020
cancel
 1. 1
  06:52 - 13:16
  6h 24min JPY 34,910 6 换乘
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:52
  直达列车
  继续坐同一列车
  早岐
  火车站
  07:26
  川棚
  火车站
  07:26
  07:28
  川棚巴士中心
  川棚バスセンター
  公交车站
  07:38
  08:35
  長崎空港(バス)
  公交车站
  08:35
  08:38
  长崎机场
  長崎空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:25
  10:30
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  10:35
  10:41
  大阪(伊丹)机场
  大阪〔伊丹〕空港
  公交车站
  9番のりば
  11:00
  11:25
  Herbis大阪
  ハービス大阪
  公交车站
  11:25
  11:32
  大阪
  火车站
  樱桥口
  timetable 时刻表
  11:34
  11:50
  鹤桥
  鶴橋
  火车站
  timetable 时刻表
  11:55
  12:53
  室生口大野
  火车站
  12:53
  12:56
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公交车站
  13:00
  13:14
  室生寺
  公交车站
  13:14
  13:16
 2. 2
  06:52 - 13:16
  6h 24min JPY 34,860 6 换乘
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:52
  直达列车
  继续坐同一列车
  早岐
  火车站
  07:26
  川棚
  火车站
  07:26
  07:28
  川棚巴士中心
  川棚バスセンター
  公交车站
  07:38
  08:35
  長崎空港(バス)
  公交车站
  08:35
  08:38
  长崎机场
  長崎空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:25
  10:30
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  10:35
  10:41
  大阪(伊丹)机场
  大阪〔伊丹〕空港
  公交车站
  11番のりば
  10:50
  11:20
  阿倍野桥
  あべの橋
  公交车站
  11:20
  11:28
  天王寺
  火车站
  南口
  timetable 时刻表
  11:35
  11:40
  鹤桥
  鶴橋
  火车站
  timetable 时刻表
  11:55
  12:53
  室生口大野
  火车站
  12:53
  12:56
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公交车站
  13:00
  13:14
  室生寺
  公交车站
  13:14
  13:16
 3. 3
  06:52 - 13:16
  6h 24min JPY 34,690 7 换乘
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:52
  直达列车
  继续坐同一列车
  早岐
  火车站
  07:26
  川棚
  火车站
  07:26
  07:28
  川棚巴士中心
  川棚バスセンター
  公交车站
  07:38
  08:35
  長崎空港(バス)
  公交车站
  08:35
  08:38
  长崎机场
  長崎空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:25
  10:30
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  10:53
  10:55
  萤池
  蛍池
  火车站
  timetable 时刻表
  11:00
  11:15
  大阪梅田(阪急线)
  大阪梅田(阪急線)
  火车站
  11:15
  11:25
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  11:31
  直达列车
  继续坐同一列车
  京桥(大阪府)
  京橋(大阪府)
  火车站
  11:47
  鹤桥
  鶴橋
  火车站
  timetable 时刻表
  11:55
  12:53
  室生口大野
  火车站
  12:53
  12:56
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公交车站
  13:00
  13:14
  室生寺
  公交车站
  13:14
  13:16
 4. 4
  06:21 - 13:16
  6h 55min JPY 18,410 5 换乘
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:21
  08:15
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  08:39
  11:07
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  11:16
  11:20
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  11:24
  11:40
  鹤桥
  鶴橋
  火车站
  timetable 时刻表
  11:55
  12:53
  室生口大野
  火车站
  12:53
  12:56
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公交车站
  13:00
  13:14
  室生寺
  公交车站
  13:14
  13:16
 5. 5
  01:00 - 10:22
  9h 22min JPY 254,340
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  01:00
  10:22
zoom bar parts