โคจิ → โอโฮตสึกุทาวเวอร์ชมธารน้ำแข็ง

出发时间:
12:06 07/24, 2021
cancel
 1. 1
  12:13 - 09:24
  21h 11min JPY 94,670 IC JPY 94,670 7 换乘
  cancel cancel
  โคจิ
  火车站
  timetable 时刻表
  12:13
  13:45
  琴平
  火车站
  13:45
  13:47
  琴平站前
  琴平駅前
  公交车站
  13:50
  14:36
  高松机场
  高松空港(バス)
  公交车站
  14:36
  14:38
  高松机场
  高松空港
  机场
  timetable 时刻表
  15:25
  16:50
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  17:40
  19:25
  女满别机场
  女満別空港
  机场
  19:30
  19:33
  女満別空港(バス)
  公交车站
  19:40
  20:09
  东武
  東武
  公交车站
  20:09
  20:14
  爱野
  愛し野
  火车站
  timetable 时刻表
  20:46
  20:54
  北见
  北見
  火车站
  timetable 时刻表
  06:46
  07:41
  远轻
  遠軽
  火车站
  07:41
  07:47
  远轻候机楼
  遠軽ターミナル
  公交车站
  08:00
  09:11
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公交车站
  09:11
  09:24
 2. 2
  06:11 - 13:06
  6h 55min JPY 99,040 4 换乘
  cancel cancel
  โคจิ
  火车站
  北口
  06:11
  06:15
  高知站巴士总站
  高知駅バスターミナル
  公交车站
  6番のりば
  06:15
  06:39
  高知龙马机场
  高知龍馬空港
  公交车站
  06:39
  06:42
  高知机场
  高知空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:45
  08:30
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  09:00
  10:10
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  10:45
  12:30
  鄂霍次克纹别机场
  オホーツク紋別空港
  机场
  12:35
  12:38
  纹别机场
  紋別空港
  公交车站
  12:45
  12:53
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公交车站
  12:53
  13:06
 3. 3
  05:56 - 13:06
  7h 10min JPY 99,040 4 换乘
  cancel cancel
  โคจิ
  火车站
  北口
  05:56
  06:00
  高知站巴士总站
  高知駅バスターミナル
  公交车站
  6番のりば
  06:00
  06:25
  高知龙马机场
  高知龍馬空港
  公交车站
  06:25
  06:28
  高知机场
  高知空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:45
  08:30
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  09:00
  10:10
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  10:45
  12:30
  鄂霍次克纹别机场
  オホーツク紋別空港
  机场
  12:35
  12:38
  纹别机场
  紋別空港
  公交车站
  12:45
  12:53
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公交车站
  12:53
  13:06
 4. 4
  17:26 - 13:06
  19h 40min JPY 88,340 3 换乘
  cancel cancel
  โคจิ
  火车站
  北口
  17:26
  17:30
  高知站巴士总站
  高知駅バスターミナル
  公交车站
  6番のりば
  17:30
  17:55
  高知龙马机场
  高知龍馬空港
  公交车站
  17:55
  17:58
  高知机场
  高知空港
  机场
  timetable 时刻表
  18:55
  20:15
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  10:45
  12:30
  鄂霍次克纹别机场
  オホーツク紋別空港
  机场
  12:35
  12:38
  纹别机场
  紋別空港
  公交车站
  12:45
  12:53
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公交车站
  12:53
  13:06
 5. 5
  12:06 - 17:30
  29h 24min JPY 600,910
  cancel cancel
  โคจิ
  12:06
  17:30
zoom bar parts