โคจิ → สถานีริมทาง คิระเมสเซมุโระโตะ

出发时间:
15:43 06/13, 2021
cancel
 1. 1
  16:15 - 18:13
  1h 58min JPY 2,180 1 换乘
  cancel cancel
  โคจิ
  火车站
  timetable 时刻表
  16:15
  直达列车
  继续坐同一列车
  后免
  後免
  火车站
  17:38
  奈半利
  火车站
  17:38
  17:40
  奈半利站
  奈半利駅
  公交车站
  17:47
  18:13
  Kiramesse室户
  キラメッセ室戸
  公交车站
  18:13
  18:13
 2. 2
  16:15 - 18:13
  1h 58min JPY 2,180 2 换乘
  cancel cancel
  โคจิ
  火车站
  timetable 时刻表
  16:15
  16:30
  后免
  後免
  火车站
  timetable 时刻表
  16:37
  17:38
  奈半利
  火车站
  17:38
  17:40
  奈半利站
  奈半利駅
  公交车站
  17:47
  18:13
  Kiramesse室户
  キラメッセ室戸
  公交车站
  18:13
  18:13
 3. 3
  16:40 - 18:59
  2h 19min JPY 2,180 2 换乘
  cancel cancel
  โคจิ
  火车站
  timetable 时刻表
  16:40
  16:56
  后免
  後免
  火车站
  timetable 时刻表
  17:04
  18:14
  奈半利
  火车站
  18:14
  18:16
  奈半利站
  奈半利駅
  公交车站
  18:33
  18:59
  Kiramesse室户
  キラメッセ室戸
  公交车站
  18:59
  18:59
 4. 4
  17:34 - 19:38
  2h 4min JPY 2,180 1 换乘
  cancel cancel
  โคจิ
  火车站
  timetable 时刻表
  17:34
  直达列车
  继续坐同一列车
  后免
  後免
  火车站
  18:58
  奈半利
  火车站
  18:58
  19:00
  奈半利站
  奈半利駅
  公交车站
  19:12
  19:38
  Kiramesse室户
  キラメッセ室戸
  公交车站
  19:38
  19:38
 5. 5
  15:43 - 17:20
  1h 37min JPY 20,580
  cancel cancel
  โคจิ
  15:43
  17:20
zoom bar parts