สนามบินทาคามัตสึ → โอโฮตสึกุทาวเวอร์ชมธารน้ำแข็ง

出发时间:
19:05 07/31, 2021
cancel
 1. 1
  20:05 - 12:57
  16h 52min JPY 85,600 2 换乘
  cancel cancel
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  机场
  timetable 时刻表
  20:05
  21:25
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  10:45
  12:30
  鄂霍次克纹别机场
  オホーツク紋別空港
  机场
  12:35
  12:38
  纹别机场
  紋別空港
  公交车站
  12:45
  12:53
  海洋交流馆
  海洋交流館
  公交车站
  12:53
  12:57
 2. 2
  19:40 - 12:57
  17h 17min JPY 85,600 2 换乘
  cancel cancel
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  机场
  timetable 时刻表
  19:40
  21:00
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  10:45
  12:30
  鄂霍次克纹别机场
  オホーツク紋別空港
  机场
  12:35
  12:38
  纹别机场
  紋別空港
  公交车站
  12:45
  12:53
  海洋交流馆
  海洋交流館
  公交车站
  12:53
  12:57
 3. 3
  09:45 - 19:55
  10h 10min JPY 82,220 IC JPY 82,220 4 换乘
  cancel cancel
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:45
  11:05
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  12:00
  13:35
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:54
  14:31
  札幌
  火车站
  东大街南口
  14:31
  14:37
  札幌站前巴士總站
  札幌駅前バスターミナル
  公交车站
  14番のりば
  14:50
  19:10
  纹别候机楼
  紋別ターミナル
  公交车站
  19:35
  19:42
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公交车站
  19:42
  19:55
 4. 4
  11:20 - 20:39
  9h 19min JPY 88,770 IC JPY 88,770 4 换乘
  cancel cancel
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:20
  12:40
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  14:15
  15:55
  旭川机场
  旭川空港
  机场
  16:00
  16:03
  旭川空港(バス)
  公交车站
  16:20
  16:55
  旭川站
  旭川駅
  公交车站
  9番のりば
  16:55
  17:02
  旭川
  火车站
  北口(東側)
  timetable 时刻表
  17:05
  18:57
  远轻
  遠軽
  火车站
  18:57
  19:03
  远轻候机楼
  遠軽ターミナル
  公交车站
  19:15
  20:26
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公交车站
  20:26
  20:39
 5. 5
  19:05 - 23:28
  28h 23min JPY 548,130
  cancel cancel
  สนามบินทาคามัตสึ
  高松空港
  19:05
  23:28
zoom bar parts