ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า) → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

出发时间:
20:58 08/01, 2021
cancel
 1. 1
  21:13 - 12:46
  15h 33min JPY 18,290 5 换乘
  cancel cancel
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  火车站
  timetable 时刻表
  21:13
  22:05
  冈山
  岡山
  火车站
  西口
  22:05
  22:10
  冈山站前
  岡山駅〔西口〕
  公交车站
  22:40
  07:01
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  07:01
  07:05
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  7番のりば
  07:25
  09:27
  Noto里山机场
  のと里山空港
  公交车站
  09:40
  10:02
  上町(能登町)
  上町(能登町)
  公交车站
  11:10
  11:42
  曾曾木口
  曽々木口
  公交车站
  12:35
  12:46
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  12:46
  12:46
 2. 2
  21:13 - 13:01
  15h 48min JPY 18,810 4 换乘
  cancel cancel
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  火车站
  timetable 时刻表
  21:13
  22:05
  冈山
  岡山
  火车站
  西口
  22:05
  22:10
  冈山站前
  岡山駅〔西口〕
  公交车站
  22:40
  07:01
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  07:01
  07:05
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  7番のりば
  07:25
  09:27
  Noto里山机场
  のと里山空港
  公交车站
  09:40
  11:07
  Suzunari馆前
  すずなり館前
  公交车站
  12:23
  13:01
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  13:01
  13:01
 3. 3
  21:13 - 13:58
  16h 45min JPY 17,900 4 换乘
  cancel cancel
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  火车站
  timetable 时刻表
  21:13
  22:05
  冈山
  岡山
  火车站
  西口
  22:05
  22:10
  冈山站前
  岡山駅〔西口〕
  公交车站
  22:40
  07:01
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  07:01
  07:05
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  7番のりば
  09:25
  11:39
  轮岛站前
  輪島駅前
  公交车站
  11:39
  11:42
  轮岛站前
  輪島駅前
  公交车站
  12:25
  12:58
  曾曾木口
  曽々木口
  公交车站
  13:47
  13:58
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  13:58
  13:58
 4. 4
  21:13 - 13:58
  16h 45min JPY 18,460 6 换乘
  cancel cancel
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  火车站
  timetable 时刻表
  21:13
  22:05
  冈山
  岡山
  火车站
  西口
  22:05
  22:10
  冈山站前
  岡山駅〔西口〕
  公交车站
  22:40
  07:01
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  07:01
  07:10
  金泽
  金沢
  火车站
  西口
  timetable 时刻表
  07:40
  直达列车
  继续坐同一列车
  津幡
  火车站
  09:19
  七尾
  火车站
  timetable 时刻表
  10:32
  直达列车
  继续坐同一列车
  和仓温泉
  和倉温泉
  火车站
  11:19
  穴水
  火车站
  11:19
  11:22
  穴水站前
  穴水駅前
  公交车站
  11:25
  12:00
  市立轮岛病院
  市立輪島病院
  公交车站
  12:20
  12:58
  曾曾木口
  曽々木口
  公交车站
  13:47
  13:58
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  13:58
  13:58
 5. 5
  20:58 - 05:07
  8h 9min JPY 179,050
  cancel cancel
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  20:58
  05:07
zoom bar parts