ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า) → ซึทาญ่า

出发时间:
23:40 01/20, 2022
cancel
 1. 1
  05:35 - 11:09
  5h 34min JPY 15,270 2 换乘
  cancel cancel
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  火车站
  timetable 时刻表
  05:35
  06:28
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  06:42
  08:19
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  08:43
  10:56
  高山
  火车站
  东口
  10:56
  11:09
 2. 2
  05:35 - 11:13
  5h 38min JPY 15,370 3 换乘
  cancel cancel
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  火车站
  timetable 时刻表
  05:35
  06:28
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  06:42
  08:19
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  08:43
  10:56
  高山
  火车站
  东口
  10:56
  10:59
  飞騨农协高山分店前
  飛騨農協高山支店前
  公交车站
  11:01
  11:11
  高信本店前
  公交车站
  11:11
  11:13
 3. 3
  05:35 - 11:13
  5h 38min JPY 15,370 3 换乘
  cancel cancel
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  火车站
  timetable 时刻表
  05:35
  06:28
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  06:42
  08:19
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  08:43
  10:56
  高山
  火车站
  东口
  10:56
  11:02
  老健Hanasato前
  老健はなさと前
  公交车站
  11:02
  11:11
  高信本店前
  公交车站
  11:11
  11:13
 4. 4
  05:35 - 11:30
  5h 55min JPY 14,630 2 换乘
  cancel cancel
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  火车站
  timetable 时刻表
  05:35
  06:28
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  06:42
  08:19
  名古屋
  火车站
  太閤通口
  08:19
  08:27
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公交车站
  08:45
  11:20
  高山浓飞巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公交车站
  11:20
  11:30
 5. 5
  23:40 - 05:45
  6h 5min JPY 176,320
  cancel cancel
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  高松(香川県)
  23:40
  05:45
zoom bar parts