ทาคายามะ → โบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์

出发时间:
06:09 05/16, 2021
cancel
 1. 1
  06:46 - 13:31
  6h 45min JPY 43,140 4 换乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:46
  08:49
  岐阜
  火车站
  長良口
  08:49
  08:59
  名铁岐阜
  名鉄岐阜
  火车站
  timetable 时刻表
  09:01
  直达列车
  继续坐同一列车
  名铁名古屋
  名鉄名古屋
  火车站
  10:06
  中部国际机场
  中部国際空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:00
  12:30
  函馆机场
  函館空港
  机场
  12:35
  12:39
  函馆机场(巴士)
  函館空港(バス)
  公交车站
  3番のりば
  12:45
  13:02
  大森町(北海道)
  大森町(北海道)
  公交车站
  13:02
  13:08
  松风町
  松風町
  火车站
  timetable 时刻表
  13:10
  13:19
  十字街
  火车站
  13:19
  13:31
 2. 2
  06:46 - 13:31
  6h 45min JPY 42,810 5 换乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:46
  08:36
  鹈沼
  鵜沼
  火车站
  08:36
  08:42
  新鹈沼
  新鵜沼
  火车站
  timetable 时刻表
  08:48
  直达列车
  继续坐同一列车
  名铁名古屋
  名鉄名古屋
  火车站
  09:32
  神宫前
  神宮前
  火车站
  timetable 时刻表
  09:37
  10:06
  中部国际机场
  中部国際空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:00
  12:30
  函馆机场
  函館空港
  机场
  12:35
  12:39
  函馆机场(巴士)
  函館空港(バス)
  公交车站
  3番のりば
  12:45
  13:02
  大森町(北海道)
  大森町(北海道)
  公交车站
  13:02
  13:08
  松风町
  松風町
  火车站
  timetable 时刻表
  13:10
  13:19
  十字街
  火车站
  13:19
  13:31
 3. 3
  06:46 - 13:45
  6h 59min JPY 42,930 5 换乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:46
  08:36
  鹈沼
  鵜沼
  火车站
  08:36
  08:42
  新鹈沼
  新鵜沼
  火车站
  timetable 时刻表
  08:48
  直达列车
  继续坐同一列车
  名铁名古屋
  名鉄名古屋
  火车站
  09:44
  太田川
  火车站
  timetable 时刻表
  09:53
  10:26
  中部国际机场
  中部国際空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:00
  12:30
  函馆机场
  函館空港
  机场
  12:35
  12:39
  函馆机场(巴士)
  函館空港(バス)
  公交车站
  3番のりば
  12:45
  13:05
  函馆站前(巴士)
  函館駅前(バス)
  公交车站
  13:05
  13:09
  函馆站前(巴士)
  函館駅前(バス)
  公交车站
  4番のりば
  13:30
  13:40
  登山口入口
  公交车站
  13:40
  13:45
 4. 4
  06:26 - 13:45
  7h 19min JPY 41,230 4 换乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  火车站
  东口
  06:26
  06:30
  高山浓飞巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公交车站
  06:30
  09:15
  名铁巴士中心
  名鉄バスセンター
  公交车站
  09:15
  09:24
  名铁名古屋
  名鉄名古屋
  火车站
  中央检票口
  timetable 时刻表
  09:31
  10:06
  中部国际机场
  中部国際空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:00
  12:30
  函馆机场
  函館空港
  机场
  12:35
  12:39
  函馆机场(巴士)
  函館空港(バス)
  公交车站
  2番のりば
  12:50
  13:23
  函馆站前(巴士)
  函館駅前(バス)
  公交车站
  7番のりば
  13:23
  13:26
  函馆站前(巴士)
  函館駅前(バス)
  公交车站
  4番のりば
  13:30
  13:40
  登山口入口
  公交车站
  13:40
  13:45
 5. 5
  06:09 - 22:06
  15h 57min JPY 362,050
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  06:09
  22:06
zoom bar parts