ทาคายามะ → GATEAU FESTA HARADA สาขารารัน ฟุจิโอกะ

出发时间:
09:46 05/18, 2021
cancel
 1. 1
  11:01 - 16:06
  5h 5min JPY 12,660 2 换乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:01
  12:30
  富山
  火车站
  timetable 时刻表
  13:20
  15:01
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  15:14
  15:25
  新町(群马县)
  新町(群馬県)
  火车站
  15:25
  16:06
 2. 2
  11:01 - 16:21
  5h 20min JPY 12,660 2 换乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:01
  12:30
  富山
  火车站
  timetable 时刻表
  13:20
  15:01
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  15:50
  15:59
  北藤冈
  北藤岡
  火车站
  15:59
  16:21
 3. 3
  10:28 - 16:21
  5h 53min JPY 12,660 3 换乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  10:28
  10:44
  飞騨古川
  飛騨古川
  火车站
  timetable 时刻表
  11:16
  12:30
  富山
  火车站
  timetable 时刻表
  13:20
  15:01
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  15:50
  15:59
  北藤冈
  北藤岡
  火车站
  15:59
  16:21
 4. 4
  11:01 - 16:59
  5h 58min JPY 12,760 3 换乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:01
  12:30
  富山
  火车站
  timetable 时刻表
  13:20
  15:01
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  15:50
  15:59
  北藤冈
  北藤岡
  火车站
  15:59
  16:02
  北藤冈站前
  北藤岡駅前
  公交车站
  16:51
  16:58
  RaRan藤冈
  ららん藤岡
  公交车站
  16:58
  16:59
 5. 5
  09:46 - 13:24
  3h 38min JPY 103,450
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  09:46
  13:24
zoom bar parts