ทาคายามะ → ฮาชิโมโตะยะ

出发时间:
02:51 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  04:44 - 10:36
  5h 52min JPY 6,540 5 换乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  04:44
  07:04
  鹈沼
  鵜沼
  火车站
  07:04
  07:10
  新鹈沼
  新鵜沼
  火车站
  timetable 时刻表
  07:19
  07:55
  名铁名古屋
  名鉄名古屋
  火车站
  07:55
  08:02
  近铁名古屋
  近鉄名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  08:10
  09:10
  伊势中川
  伊勢中川
  火车站
  timetable 时刻表
  09:11
  09:31
  伊贺神户
  伊賀神戸
  火车站
  timetable 时刻表
  09:43
  10:06
  室生口大野
  火车站
  10:06
  10:09
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公交车站
  10:20
  10:34
  室生寺
  公交车站
  10:34
  10:36
 2. 2
  06:46 - 11:36
  4h 50min JPY 7,880 3 换乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:46
  09:12
  名古屋
  火车站
  广小路口
  09:12
  09:24
  近铁名古屋
  近鉄名古屋
  火车站
  北口
  timetable 时刻表
  09:30
  10:56
  名张
  名張
  火车站
  timetable 时刻表
  10:59
  11:09
  室生口大野
  火车站
  11:09
  11:12
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公交车站
  11:20
  11:34
  室生寺
  公交车站
  11:34
  11:36
 3. 3
  06:25 - 11:36
  5h 11min JPY 6,710 3 换乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  火车站
  东口
  06:25
  06:30
  高山浓飞巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公交车站
  06:30
  09:15
  名铁巴士中心
  名鉄バスセンター
  公交车站
  09:15
  09:25
  近铁名古屋
  近鉄名古屋
  火车站
  中央出口
  timetable 时刻表
  09:30
  10:56
  名张
  名張
  火车站
  timetable 时刻表
  10:59
  11:09
  室生口大野
  火车站
  11:09
  11:12
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公交车站
  11:20
  11:34
  室生寺
  公交车站
  11:34
  11:36
 4. 4
  06:25 - 11:36
  5h 11min JPY 6,710 3 换乘
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  火车站
  东口
  06:25
  06:30
  高山浓飞巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公交车站
  06:30
  09:05
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公交车站
  09:05
  09:18
  近铁名古屋
  近鉄名古屋
  火车站
  北口
  timetable 时刻表
  09:30
  10:56
  名张
  名張
  火车站
  timetable 时刻表
  10:59
  11:09
  室生口大野
  火车站
  11:09
  11:12
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公交车站
  11:20
  11:34
  室生寺
  公交车站
  11:34
  11:36
 5. 5
  02:51 - 06:42
  3h 51min JPY 139,420
  cancel cancel
  ทาคายามะ
  02:51
  06:42
zoom bar parts