โคฟุ → โกกุรากุ กะหรื่

出发时间:
04:26 09/21, 2021
cancel
 1. 1
  05:29 - 08:52
  3h 23min JPY 2,650 IC JPY 2,641 4 换乘
  cancel cancel
  โคฟุ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:29
  06:44
  相模湖
  火车站
  timetable 时刻表
  06:53
  直达列车
  继续坐同一列车
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  07:09
  八王子
  火车站
  timetable 时刻表
  07:14
  07:42
  町田
  火车站
  timetable 时刻表
  07:51
  直达列车
  继续坐同一列车
  相模大野
  火车站
  08:20
  藤泽
  藤沢
  火车站
  南口(小田急)
  08:20
  08:24
  藤泽站南口
  藤沢駅南口
  公交车站
  1番のりば
  08:30
  08:52
  笹目(神奈川県)
  公交车站
  08:52
  08:52
 2. 2
  05:29 - 09:10
  3h 41min JPY 2,610 IC JPY 2,604 4 换乘
  cancel cancel
  โคฟุ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:29
  06:44
  相模湖
  火车站
  timetable 时刻表
  06:53
  直达列车
  继续坐同一列车
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  07:09
  八王子
  火车站
  timetable 时刻表
  07:14
  07:42
  町田
  火车站
  timetable 时刻表
  07:51
  直达列车
  继续坐同一列车
  相模大野
  火车站
  08:20
  藤泽
  藤沢
  火车站
  timetable 时刻表
  08:36
  09:06
  由比滨
  由比ヶ浜
  火车站
  09:06
  09:10
 3. 3
  05:29 - 09:11
  3h 42min JPY 2,640 IC JPY 2,640 4 换乘
  cancel cancel
  โคฟุ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:29
  06:53
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:58
  07:16
  立川
  火车站
  timetable 时刻表
  07:22
  08:21
  川崎
  火车站
  timetable 时刻表
  08:27
  08:46
  户冢
  戸塚
  火车站
  timetable 时刻表
  08:48
  08:59
  镰仓
  鎌倉
  火车站
  西口
  08:59
  09:11
 4. 4
  05:29 - 09:30
  4h 1min JPY 3,030 IC JPY 3,020 3 换乘
  cancel cancel
  โคฟุ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:29
  06:53
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:03
  直达列车
  继续坐同一列车
  北野(东京都)
  北野(東京都)
  火车站
  08:07
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  08:19
  直达列车
  继续坐同一列车
  户冢
  戸塚
  火车站
  09:17
  镰仓
  鎌倉
  火车站
  timetable 时刻表
  09:24
  09:26
  由比滨
  由比ヶ浜
  火车站
  09:26
  09:30
 5. 5
  04:26 - 06:32
  2h 6min JPY 55,880
  cancel cancel
  โคฟุ
  04:26
  06:32
zoom bar parts