โคฟุ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

出发时间:
15:47 07/24, 2021
cancel
 1. 1
  16:31 - 09:56
  17h 25min JPY 52,760 IC JPY 52,752 10 换乘
  cancel cancel
  โคฟุ
  火车站
  timetable 时刻表
  16:31
  18:04
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  18:11
  18:30
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  18:43
  直达列车
  继续坐同一列车
  羽田机场第3航站楼(京急)
  羽田空港第3ターミナル(京急)
  火车站
  18:57
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  18:57
  18:59
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  19:30
  21:20
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  21:46
  21:51
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  22:20
  22:52
  鸟栖
  鳥栖
  火车站
  timetable 时刻表
  23:33
  00:14
  肥前山口
  火车站
  timetable 时刻表
  05:00
  06:15
  谏早
  諫早
  火车站
  timetable 时刻表
  06:50
  07:11
  谏早东高中
  諫早東高校
  火车站
  07:11
  07:14
  谏早东高前
  諫早東高前
  公交车站
  07:15
  08:24
  口之津车库前
  口之津車庫前
  公交车站
  08:24
  08:27
  口之津港渡轮码头客运站
  口之津港FT
  港口
  09:00
  09:30
  鬼池港渡轮码头客运站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  09:32
  09:56
 2. 2
  16:27 - 10:41
  18h 14min JPY 25,680 6 换乘
  cancel cancel
  โคฟุ
  火车站
  timetable 时刻表
  16:27
  17:27
  盐尻
  塩尻
  火车站
  timetable 时刻表
  18:03
  20:05
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  20:33
  23:51
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  05:55
  07:38
  谏早
  諫早
  火车站
  timetable 时刻表
  07:43
  08:02
  釜之鼻
  釜ノ鼻
  火车站
  08:02
  08:04
  釜之鼻
  釜の鼻
  公交车站
  08:13
  09:24
  口之津车库前
  口之津車庫前
  公交车站
  09:24
  09:27
  口之津港渡轮码头客运站
  口之津港FT
  港口
  09:45
  10:15
  鬼池港渡轮码头客运站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  10:17
  10:41
 3. 3
  15:54 - 11:51
  19h 57min JPY 50,780 IC JPY 50,772 6 换乘
  cancel cancel
  โคฟุ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:54
  17:23
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  17:32
  17:51
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  18:03
  直达列车
  继续坐同一列车
  羽田机场第3航站楼(京急)
  羽田空港第3ターミナル(京急)
  火车站
  18:17
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  18:17
  18:19
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  19:10
  20:50
  熊本机场
  熊本空港
  机场
  20:55
  20:58
  阿稣Kumamoto机场国内线候机楼
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公交车站
  2番のりば
  21:00
  21:43
  熊本樱町巴士总站
  熊本桜町バスターミナル
  公交车站
  27番おりば
  21:43
  21:47
  熊本樱町巴士总站
  熊本桜町バスターミナル
  公交车站
  5番のりば
  07:30
  10:08
  天草警察署总合厅舍前
  天草警察署総合庁舎前
  公交车站
  11:19
  11:46
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公交车站
  11:46
  11:51
 4. 4
  15:54 - 11:51
  19h 57min JPY 26,930 7 换乘
  cancel cancel
  โคฟุ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:54
  16:50
  八王子
  火车站
  timetable 时刻表
  17:00
  17:54
  新横滨
  新横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  18:00
  22:47
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  22:59
  00:42
  荒尾(熊本县)
  荒尾(熊本県)
  火车站
  timetable 时刻表
  05:52
  06:37
  熊本
  火车站
  timetable 时刻表
  06:45
  06:58
  宇土
  火车站
  东口
  06:58
  07:00
  宇土站[东口]
  宇土駅[東口]
  公交车站
  08:03
  10:08
  天草警察署总合厅舍前
  天草警察署総合庁舎前
  公交车站
  11:19
  11:46
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公交车站
  11:46
  11:51
 5. 5
  15:47 - 06:16
  14h 29min JPY 438,860
  cancel cancel
  โคฟุ
  15:47
  06:16
zoom bar parts