ฮิโระชิมะ → ทตโตริ

出发时间:
10:06 04/12, 2021
cancel
 1. 1
  10:22 - 12:53
  2h 31min JPY 9,390 1 换乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  10:22
  10:57
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  11:05
  直达列车
  继续坐同一列车
  上郡
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  智头
  智頭
  火车站
  12:53
  ทตโตริ
  鳥取
  火车站
 2. 2
  10:12 - 12:53
  2h 41min JPY 9,390 1 换乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  10:12
  10:52
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  11:05
  直达列车
  继续坐同一列车
  上郡
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  智头
  智頭
  火车站
  12:53
  ทตโตริ
  鳥取
  火车站
 3. 3
  10:57 - 13:51
  2h 54min JPY 11,430 1 换乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  10:57
  11:53
  姬路
  姫路
  火车站
  timetable 时刻表
  12:20
  直达列车
  继续坐同一列车
  上郡
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  智头
  智頭
  火车站
  13:51
  ทตโตริ
  鳥取
  火车站
 4. 4
  12:57 - 15:32
  2h 35min JPY 9,390 1 换乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  12:57
  13:32
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  13:43
  直达列车
  继续坐同一列车
  上郡
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  智头
  智頭
  火车站
  15:32
  ทตโตริ
  鳥取
  火车站
 5. 5
  10:06 - 14:16
  4h 10min JPY 83,400
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  10:06
  14:16
zoom bar parts