ฮิโระชิมะ → นาโอะเอ็ตสึ

出发时间:
08:49 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  09:22 - 15:59
  6h 37min JPY 19,360 3 换乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  09:22
  10:59
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  11:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  13:20
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  13:56
  14:58
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  15:44
  15:59
  直江津
  火车站
  15:59
  15:59
 2. 2
  10:22 - 16:20
  5h 58min JPY 19,360 3 换乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  10:22
  11:59
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  12:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  14:23
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  14:46
  15:49
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  16:02
  16:20
  直江津
  火车站
  16:20
  16:20
 3. 3
  10:12 - 16:31
  6h 19min JPY 19,590 3 换乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  10:12
  11:38
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  11:46
  14:23
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  14:46
  15:35
  糸鱼川
  糸魚川
  火车站
  timetable 时刻表
  15:48
  16:31
  直江津
  火车站
  16:31
  16:31
 4. 4
  09:22 - 16:51
  7h 29min JPY 18,920 3 换乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  09:22
  11:34
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  12:00
  14:56
  长野
  長野
  火车站
  timetable 时刻表
  15:09
  15:52
  妙高高原
  火车站
  timetable 时刻表
  15:58
  16:51
  直江津
  火车站
  16:51
  16:51
 5. 5
  08:49 - 17:51
  9h 2min JPY 220,710
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  08:49
  17:51
zoom bar parts