ฮิโระชิมะ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出发时间:
00:07 01/21, 2022
cancel
 1. 1
  05:50 - 06:37
  47min JPY 510 无换乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  05:50
  06:23
  寺家
  火车站
  06:23
  06:37
 2. 2
  05:41 - 06:37
  56min JPY 510 1 换乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  05:41
  05:51
  海田市
  火车站
  timetable 时刻表
  05:59
  06:23
  寺家
  火车站
  06:23
  06:37
 3. 3
  06:09 - 06:57
  48min JPY 510 无换乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  06:09
  06:43
  寺家
  火车站
  06:43
  06:57
 4. 4
  06:35 - 07:19
  44min JPY 790 1 换乘
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  火车站
  timetable 时刻表
  06:35
  07:05
  八本松
  火车站
  南口
  07:05
  07:09
  八本松
  八本松駅
  公交车站
  07:10
  07:17
  友待桥
  友待橋
  公交车站
  07:17
  07:19
 5. 5
  00:07 - 00:47
  40min JPY 11,260
  cancel cancel
  ฮิโระชิมะ
  広島
  00:07
  00:47
zoom bar parts