คารุอิซาวะ → หอชมวิวฮามะนาสุ

出发时间:
01:25 10/20, 2021
cancel
 1. 1
  06:43 - 13:26
  6h 43min JPY 14,310 2 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  06:43
  07:35
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:57
  11:25
  秋田
  火车站
  西口
  11:25
  11:30
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公交车站
  11:42
  12:56
  柳町新道
  公交车站
  12:56
  13:26
 2. 2
  06:34 - 13:26
  6h 52min JPY 14,310 2 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  06:34
  07:14
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:57
  11:25
  秋田
  火车站
  西口
  11:25
  11:30
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公交车站
  11:42
  12:56
  柳町新道
  公交车站
  12:56
  13:26
 3. 3
  06:43 - 13:47
  7h 4min JPY 35,370 IC JPY 35,362 6 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  06:43
  08:00
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  08:07
  08:16
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  08:22
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  08:45
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  08:45
  08:47
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  09:20
  10:30
  大馆能代机场
  大館能代空港
  机场
  timetable 时刻表
  10:45
  11:05
  鹰之巢
  鷹ノ巣
  火车站
  timetable 时刻表
  12:29
  12:56
  东能代
  東能代
  火车站
  timetable 时刻表
  13:01
  13:05
  能代
  火车站
  13:05
  13:47
 4. 4
  06:43 - 13:57
  7h 14min JPY 14,130 4 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  06:43
  07:35
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:57
  11:25
  秋田
  火车站
  timetable 时刻表
  11:40
  12:46
  东能代
  東能代
  火车站
  timetable 时刻表
  13:01
  13:05
  能代
  火车站
  13:05
  13:08
  能代站前
  能代駅前
  公交车站
  13:24
  13:27
  柳町新道
  公交车站
  13:27
  13:57
 5. 5
  01:25 - 09:48
  8h 23min JPY 301,030
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  01:25
  09:48
zoom bar parts