คารุอิซาวะ → นาโอะเอ็ตสึ

出发时间:
09:07 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  09:50 - 11:13
  1h 23min JPY 5,290 1 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  09:50
  10:45
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  10:57
  11:13
  直江津
  火车站
  11:13
  11:13
 2. 2
  09:42 - 12:55
  3h 13min JPY 3,380 2 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  09:42
  直达列车
  继续坐同一列车
  筱之井
  篠ノ井
  火车站
  11:10
  长野
  長野
  火车站
  timetable 时刻表
  11:19
  12:02
  妙高高原
  火车站
  timetable 时刻表
  12:06
  12:55
  直江津
  火车站
  12:55
  12:55
 3. 3
  09:07 - 11:15
  2h 8min JPY 65,660
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  09:07
  11:15
zoom bar parts