คารุอิซาวะ → สถานที่อาบน้ำร้อนยุเทรุเมะ ทานิงาวะ

出发时间:
06:48 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  07:14 - 08:50
  1h 36min JPY 4,900 IC JPY 4,899 2 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  07:14
  07:33
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  07:37
  07:53
  上毛高原
  火车站
  东口
  07:53
  07:55
  上毛高原站
  上毛高原駅
  公交车站
  1番のりば
  08:04
  08:20
  芦间(群马县)
  芦間(群馬県)
  公交车站
  08:20
  08:50
 2. 2
  07:14 - 09:29
  2h 15min JPY 3,850 1 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  07:14
  07:33
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  07:45
  08:50
  水上
  火车站
  08:50
  09:29
 3. 3
  07:14 - 09:34
  2h 20min JPY 3,950 IC JPY 3,950 2 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  07:14
  07:33
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  07:45
  08:50
  水上
  火车站
  08:50
  08:52
  水上站
  水上駅
  公交车站
  09:00
  09:01
  水上支所前
  公交车站
  09:01
  09:34
 4. 4
  07:14 - 09:51
  2h 37min JPY 3,980 IC JPY 3,979 2 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  07:14
  07:33
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  07:45
  08:44
  上牧(群马县)
  上牧(群馬県)
  火车站
  08:44
  08:48
  道木(群马县)
  道木(群馬県)
  公交车站
  09:12
  09:21
  芦间(群马县)
  芦間(群馬県)
  公交车站
  09:21
  09:51
 5. 5
  06:48 - 08:29
  1h 41min JPY 55,210
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  06:48
  08:29
zoom bar parts