คารุอิซาวะ → กระเช้าลอยฟ้ารกโก-อาริมะ

出发时间:
12:21 09/24, 2021
cancel
 1. 1
  13:00 - 18:49
  5h 49min JPY 19,550 5 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  13:00
  14:12
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  14:30
  17:00
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  17:16
  17:45
  六甲道
  火车站
  北出口
  17:45
  17:48
  JR六甲道
  JR六甲道
  公交车站
  17:51
  18:12
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公交车站
  18:12
  18:17
  六甲缆车下
  六甲ケーブル下
  火车站
  timetable 时刻表
  18:20
  18:30
  六甲山上
  火车站
  18:30
  18:32
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公交车站
  18:35
  18:44
  六甲花园露台
  六甲ガーデンテラス
  公交车站
  18:44
  18:49
 2. 2
  13:00 - 18:49
  5h 49min JPY 19,760 5 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  13:00
  14:12
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  14:30
  17:14
  新神户
  新神戸
  火车站
  17:14
  17:19
  布引
  公交车站
  17:23
  17:46
  阪急六甲
  公交车站
  17:46
  17:49
  阪急六甲
  公交车站
  17:51
  18:07
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公交车站
  18:07
  18:12
  六甲缆车下
  六甲ケーブル下
  火车站
  timetable 时刻表
  18:20
  18:30
  六甲山上
  火车站
  18:30
  18:32
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公交车站
  18:35
  18:44
  六甲花园露台
  六甲ガーデンテラス
  公交车站
  18:44
  18:49
 3. 3
  13:00 - 18:49
  5h 49min JPY 19,950 6 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  13:00
  14:12
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  14:30
  17:14
  新神户
  新神戸
  火车站
  timetable 时刻表
  17:27
  17:29
  三宫(神户市营)
  三宮(地下鉄西神・山手線)
  火车站
  17:29
  17:36
  神户三宫(阪急电车)
  神戸三宮〔阪急線〕
  火车站
  timetable 时刻表
  17:42
  17:49
  六甲
  火车站
  出口3
  17:49
  17:54
  阪急六甲
  公交车站
  17:56
  18:12
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公交车站
  18:12
  18:17
  六甲缆车下
  六甲ケーブル下
  火车站
  timetable 时刻表
  18:20
  18:30
  六甲山上
  火车站
  18:30
  18:32
  六甲Cable Car山上站
  六甲ケーブル山上駅
  公交车站
  18:35
  18:44
  六甲花园露台
  六甲ガーデンテラス
  公交车站
  18:44
  18:49
 4. 4
  12:28 - 20:15
  7h 47min JPY 13,720 6 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  12:28
  12:52
  小诸
  小諸
  火车站
  timetable 时刻表
  12:55
  13:48
  筱之井
  篠ノ井
  火车站
  timetable 时刻表
  14:12
  17:06
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  17:17
  18:06
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  18:16
  18:46
  六甲道
  火车站
  北出口
  18:46
  18:49
  JR六甲道
  JR六甲道
  公交车站
  18:51
  19:12
  六甲Cable Car下(巴士)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  公交车站
  19:12
  19:17
  六甲缆车下
  六甲ケーブル下
  火车站
  timetable 时刻表
  19:20
  19:30
  六甲山上
  火车站
  19:30
  20:15
 5. 5
  12:21 - 18:39
  6h 18min JPY 193,530
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  12:21
  18:39
zoom bar parts