คารุอิซาวะ → AKIZU NO GARTEN

出发时间:
02:25 12/01, 2020
cancel
 1. 1
  08:14 - 13:49
  5h 35min JPY 41,870 IC JPY 41,862 5 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  08:14
  09:20
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  09:32
  09:40
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  10:04
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  10:27
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  10:27
  10:29
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  11:10
  12:25
  南纪白滨机场
  南紀白浜空港
  机场
  12:30
  12:33
  南紀白浜空港(バス)
  公交车站
  12:34
  13:25
  凑(田边市)
  湊(田辺市)
  公交车站
  13:25
  13:29
  凑(田边市)
  湊(田辺市)
  公交车站
  13:36
  13:46
  上秋津
  公交车站
  13:46
  13:49
 2. 2
  08:14 - 13:49
  5h 35min JPY 42,500 IC JPY 42,492 6 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  08:14
  09:20
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  09:28
  09:34
  滨松町
  浜松町
  火车站
  timetable 时刻表
  09:40
  09:56
  羽田机场第1航站楼(单轨电车)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  火车站
  09:56
  09:58
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  11:10
  12:25
  南纪白滨机场
  南紀白浜空港
  机场
  12:30
  12:33
  南紀白浜空港(バス)
  公交车站
  12:34
  12:51
  白滨站
  白浜駅
  公交车站
  12:51
  12:58
  白滨
  白浜
  火车站
  timetable 时刻表
  13:16
  13:26
  纪伊田边
  紀伊田辺
  火车站
  13:26
  13:29
  纪伊田边站
  紀伊田辺駅
  公交车站
  13:35
  13:46
  上秋津
  公交车站
  13:46
  13:49
 3. 3
  06:42 - 13:49
  7h 7min JPY 20,530 3 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  06:42
  08:00
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  08:09
  10:36
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  11:15
  13:26
  纪伊田边
  紀伊田辺
  火车站
  13:26
  13:29
  纪伊田边站
  紀伊田辺駅
  公交车站
  13:35
  13:46
  上秋津
  公交车站
  13:46
  13:49
 4. 4
  06:34 - 13:49
  7h 15min JPY 20,530 3 换乘
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  火车站
  timetable 时刻表
  06:34
  07:40
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  08:03
  10:57
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  11:15
  13:26
  纪伊田边
  紀伊田辺
  火车站
  13:26
  13:29
  纪伊田边站
  紀伊田辺駅
  公交车站
  13:35
  13:46
  上秋津
  公交车站
  13:46
  13:49
 5. 5
  02:25 - 10:36
  8h 11min JPY 289,330
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  02:25
  10:36
zoom bar parts