คุมาโมโตะ → หมู่บ้านกระดาษเอจิเซ็นวาชิ (Echizen Washi Village)

出发时间:
07:44 04/13, 2021
cancel
 1. 1
  07:46 - 13:33
  5h 47min JPY 21,640 3 换乘
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:46
  10:49
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  10:54
  11:29
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  11:56
  12:45
  武生
  火车站
  西口
  12:45
  12:47
  JR武生站前
  JR武生駅前
  公交车站
  13:02
  13:31
  和纸之里(福井县)
  和紙の里(福井県)
  公交车站
  13:31
  13:33
 2. 2
  08:34 - 14:32
  5h 58min JPY 21,170 2 换乘
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:34
  11:38
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  11:46
  13:23
  武生
  火车站
  西口
  13:23
  13:25
  JR武生站前
  JR武生駅前
  公交车站
  14:02
  14:30
  和纸之里(福井县)
  和紙の里(福井県)
  公交车站
  14:30
  14:32
 3. 3
  08:00 - 14:32
  6h 32min JPY 21,170 2 换乘
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:00
  11:28
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  11:46
  13:23
  武生
  火车站
  西口
  13:23
  13:25
  JR武生站前
  JR武生駅前
  公交车站
  14:02
  14:30
  和纸之里(福井县)
  和紙の里(福井県)
  公交车站
  14:30
  14:32
 4. 4
  07:46 - 14:32
  6h 46min JPY 20,830 3 换乘
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:46
  10:49
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  11:20
  直达列车
  继续坐同一列车
  山科
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  近江盐津
  近江塩津
  火车站
  13:15
  敦贺
  敦賀
  火车站
  timetable 时刻表
  13:27
  13:47
  武生
  火车站
  西口
  13:47
  13:49
  JR武生站前
  JR武生駅前
  公交车站
  14:02
  14:30
  和纸之里(福井县)
  和紙の里(福井県)
  公交车站
  14:30
  14:32
 5. 5
  07:44 - 18:08
  10h 24min JPY 238,610
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  07:44
  18:08
zoom bar parts