คุมาโมโตะ → คอมปารุ สาขาใหญ่โอสุ

出发时间:
17:29 05/26, 2022
cancel
 1. 1
  17:34 - 22:03
  4h 29min JPY 21,640 3 换乘
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  17:34
  20:24
  新神户
  新神戸
  火车站
  timetable 时刻表
  20:34
  21:35
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  21:43
  21:46
  金山(爱知县)
  金山(愛知県)
  火车站
  timetable 时刻表
  21:53
  21:57
  上前津
  火车站
  9号口
  21:57
  22:03
 2. 2
  17:34 - 22:04
  4h 30min JPY 21,670 3 换乘
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  17:34
  19:52
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  20:01
  21:35
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  21:45
  21:48
  伏见(爱知县)
  伏見(愛知県)
  火车站
  timetable 时刻表
  21:53
  21:57
  上前津
  火车站
  8号口
  21:57
  22:04
 3. 3
  18:30 - 22:17
  3h 47min JPY 34,770 4 换乘
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  18:30
  19:20
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  19:28
  19:34
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  20:05
  21:25
  名古屋机场
  名古屋空港[小牧]
  机场
  21:30
  21:33
  县营名古屋机场
  県営名古屋空港
  公交车站
  2番のりば
  21:40
  22:00
  名古屋荣
  名古屋栄
  公交车站
  22:00
  22:05
  荣(爱知县)
  栄(愛知県)
  火车站
  6号口
  timetable 时刻表
  22:07
  22:11
  上前津
  火车站
  9号口
  22:11
  22:17
 4. 4
  18:01 - 22:17
  4h 16min JPY 31,610 3 换乘
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  火车站
  白川口
  18:01
  18:05
  熊本駅前(バス)
  公交车站
  7番のりば
  18:05
  19:10
  阿稣Kumamoto机场国内线候机楼
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公交车站
  19:10
  19:13
  熊本机场
  熊本空港
  机场
  timetable 时刻表
  20:00
  21:20
  名古屋机场
  名古屋空港[小牧]
  机场
  21:25
  21:28
  县营名古屋机场
  県営名古屋空港
  公交车站
  2番のりば
  21:40
  22:00
  名古屋荣
  名古屋栄
  公交车站
  22:00
  22:05
  荣(爱知县)
  栄(愛知県)
  火车站
  6号口
  timetable 时刻表
  22:07
  22:11
  上前津
  火车站
  9号口
  22:11
  22:17
 5. 5
  17:29 - 03:35
  10h 6min JPY 234,410
  cancel cancel
  คุมาโมโตะ
  17:29
  03:35
zoom bar parts